הכנסות סאמיט גדלו ב-34% ברבעון, אך הרווח נחתך בחצי

החברה רשמה ברבעון השני השנה הכנסות של כ-10 מיליון שקל ממכירת דירות; השחיקה ברווחים נובעת מקיטון בעליות ערך הנדל"ן להשקעה ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל

חדשות ספונסר 01/09/2019 09:45

א+א-

חברת סאמיט פרסמה בסוף השבוע את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019. ההכנסות ברבעון השני לשנת 2019 עלו בכ-34.4% לכ-125.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-93.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת מבנים צמחו בכ-24.0% לכ-116 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

העלייה בהכנסות מדמי שכירות נובעת, בעיקר, מרכישת נכסים חדשים ומשיפור תפעולי בנכסים הקיימים, ומנגד נרשמה השפעה בעקבות שחיקת שער החליפין של האירו מול השקל. בנוסף, רשמה החברה ברבעון השני לשנת 2019 הכנסות של כ-10 מיליון שקל ממכירת דירות, לאחר שחברת הבת, סאמיט גרמניה, החלה ברבעון הרביעי של שנת 2018 להכיר בהכנסות מפיתוח ומכירת מבני מגורים על שטחים בבעלותה.

 

ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-45.2% לכ-268.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-185.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהשכרת מבנים צמחו בכ-26.5% לכ-234 מיליון שקל, בהשוואה לכ-185 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, רשמה החברה במחצית הכנסות של כ-35 מיליון שקל ממכירת דירות.

 

ה-NOI ברבעון השני עלה בכ-25.7% לכ-104.1 מיליון שקל, לעומת סך כ-82.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת, בעיקר מרכישת נכסים חדשים ומשיפור תפעולי בנכסים קיימים. ה-NOI במחצית עלה בכ-32% לכ-215.8 מיליון שקל, לעומת סכום של כ-163.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-FFO המאוחד ברבעון טיפס בכ-19% לכ-63 מיליון שקל, בהשוואה לכ-53 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה ב-NOI כתוצאה מרכישת נכסים חדשים, משיפור תפעולי בנכסים קיימים, ומנגד ירידה בשער החליפין של האירו מול השקל. ה-FFO המאוחד במחצית כולה, עלה בכ-21.4% לכ-125 מיליון שקל, לעומת סך כ-103 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 

החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2019 עם רווח נקי של כ-161.9 מיליון שקל (כ-78 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-343.7 מיליון שקל (כ-159.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הקיטון ברווח נובע בעיקרו מכך שברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח של כ-365 מיליון שקל בגין עליית ערך נדל"ן להשקעה, בעוד ברבעון השני השנה רשמה החברה רווח נמוך יותר בסך של כ-162 מיליון שקל בגין סעיף זה. 

 

הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-212.6 מיליון שקל (כ-103.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-376.9 מיליון שקל (כ-178.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של 2019 רשמה החברה רווח נמוך יותר בגין ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-155.4 מיליון שקל בגין סעיף זה.

 

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות ברבעון השני עלה בכ-24.5% לכ-84.9 מיליון שקל, לעומת כ-68.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות כתוצאה מנכסים שנרכשו, רווח ממכירת דירות ומשיפורים תפעוליים. תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות במחצית צמח בכ-42.7% לכ-172.2 מיליון שקל, לעומת כ-120.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

סך מאזן החברה עלה בכ-20.1% לכ-8.83 מיליארד שקל, לעומת כ-7.35 מיליארד שקל ליום 30.6.2018. ההון העצמי הכולל עלה לכ-4.37 מיליארד שקל (כ-2.51 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-3.35 מיליארד שקל (כ-1.94 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 30.6.2018. יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-41.2%, לעומת 41.9% ביום 30.6.2018.

 

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני עם המשך שיפור בהכנסות ובכל הפרמטרים התפעוליים, כתוצאה מרכישת נכסים חדשים ומהשבחת נכסים קיימים בישראל ובגרמניה. אנחנו ממשיכים לפעול להמשך השבחת הנכסים הקיימים של החברה על ידי פיתוח אפשרי של זכויות בניה בלתי מנוצלות יחד עם העלאת שכר הדירה בפורטפוליו."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה