רוטשטיין נדל”ן: ההכנסות ברבעון השני 2019 צמחו בכ-17%

הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-14% לכ-8.1 מיליון ₪; ההון העצמי של החברה עלה לכ-129 מיליון ש"ח ומהווה כ-21.1% מסך המאזן

חדשות ספונסר 29/08/2019 12:12

א+א-

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ מסכמת את הרבעון השני של שנת 2019 ולמחצית הראשונה של שנת 2019, המלמדות על גידול במכירות, צמיחה בהכנסות, שיפור בשיעור הרווח הגולמי ועלייה ברווחים.

 

ההכנסות ברבעון שני של שנת 2019 צמחו בכ-17% לכ-89.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-76.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2019 צמחו בכ-24% לכ-174.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-140.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מהתקדמות קצב ביצוע הפרויקטים, בדגש על התקדמות הביצוע בפרויקט באר יעקב שלב ה’, לצד הגידול בהיקפי המכירות של החברה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2019 עלה בכ-40% לכ-21.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח גולמי בסך של כ-15.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה בכ-51% לכ-41.9 מיליון ש"ח, לעומת רווח גולמי בסך של כ-27.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2019 עלה לכ-24.2%, בהשוואה לכ-24.1% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-20.2% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע מהשוני בתמהיל הפרויקטים שבביצוע. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה לכ-24%, בהשוואה לכ-.20% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע מהשוני בתמהיל הפרויקטים שבביצוע.

 

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2019 עלה בכ-32% לכ-14.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-10.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהגידול האמור ברווח הגולמי, בניכוי העלייה בהוצאות התפעוליות - הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות - בעיקר בעקבות הגידול בהיקפי הפעילות של החברה.

 

הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן ברבעון השני של שנת 2019 עלה בכ-14% לכ-8.1 מיליון ש"ח (מתוכו כ-5.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-7.1 מיליון ש"ח (מתוכו כ-6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

במחצית הראשונה עלה הרווח הנקי בכ-59% לכ-15.3 מיליון ש"ח (מתוכו כ-10.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות). העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהצמיחה בהכנסות, מהשיפור בשיעורי הרווחיות ובקיזוז חלקי עם העלייה בהוצאות המימון, נטו. וכל זאת למרות שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה ברווח המיוחס לפעילות בפרויקט כרמי הנדיב בקרית מלאכי בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח, בעוד שבמחצית הראשונה של השנה הרווחים בגין הפעילות בפרויקט זה קוזזו ברובם כנגד הוצאות תפעוליות בחברת אנשי העיר אשר טרם החלה להכיר בהכנסה במחצית הראשונה לשנת 2019.

 

במהלך הרבעון השני של שנת 2019 מכרה החברה יחידות דיור בהיקף גבוה יותר מהיקף המכירות ברבעון הקודם וברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון השני של 2019 מכרה החברה 62 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 48 יחידות דיור ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 34 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד.

 

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019 מכרה החברה 110 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 63 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת חודש יולי השנה ועד תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה 37 יחידות דיור נוספות.

 

נכון ליום ה-30 ביוני 2019, לחברה (כולל חלק בעלי הקרקע) כ-1,180 יחידות דיור המצויות בביצוע או בשיווק. חלק החברה הינו 853 יח"ד, מתוכו נמכרו כ-517 יח"ד בתמורה כספית של כ-767 מיליון ש"ח.

 

בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון להקמת כ- 4,030 יחידות דיור, חלק החברה מתוכו הינו כ-1,950 יחידות דיור, לצד זכויות לבניית כ-21,900 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה). בנוסף, לחברה זרוע התחדשות עירונית, הפועלת באמצעות חברת "אנשי העיר", עם 13 פרויקטים שונים בתל אביב בהיקף של 72 יחידות דיור.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-129 מיליון ש"ח (מתוכו, כ-113 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בניכוי חלוקת דיבינדנד בסך של כ-5 מיליון ש"ח ששולם בחודש יוני האחרון. יחס הון עצמי למאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה, בשיעור של כ-21.1%.

 

לחברה קופת המזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסכום של כ-66.6 מיליון ש"ח. לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-341.3 מיליון ש"ח והיחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו עומד על כ-72.6%.

 

אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2019 עם גידול משמעותי בהיקפי המכירות. במקביל, במהלך התקופה הצגנו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור מתמשך בשיעור הרווח הגולמי העומד במחצית על כ-24% ועלייה חדה ברווחי החברה. לאורך השנים האחרונות הגדלנו את היקפי הפעילות, כך שכיום אנו משווקים כ-1,200 יחידות דיור ב-10 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, לצד הקמת 13 פרויקטים נוספים במסלול התחדשות עירונית באמצעות חברת הבת ’אנשי העיר’.

 

בימים אלה, אנו פועלים להגדלת מלאי הקרקעות ולאחרונה חתמנו על הסכם אופציה לרכישת זכויות מקרקעין באשדוד להקמת 192 יחידות דיור לצד כ-4 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה, ככל שהסכם האופציה ימומש אנו נכיר בהכנסות בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח. כמו כן, החברה ממשיכה להעמיק את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית ואנו מעריכים שאת הפירות בתחום הזה נראה בשנים הקרובות".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה