חדשות שוק ההון

המסחר בבורסת ת”א ננעל בירידות שערים

מדד ת"א 35 ירד בכ – 0.75% ומדד ת"א 125 ירד בכ – 0.61%. מבין הסקטוריאליים בלטו לשלילה מדדי הביומד, הטכנולוגיה והבנקים

מערכת ספונסר 28/08/2019 17:58

א+א-

הבורסה בת"א נסגרה היום בירידות של רוב השערים. מדד ת"א 35 ירד בכ – 0.75% ומדד ת"א 125 רשם ירידה בשיעור של כ – 0.61%. מדד ת"א SME60 ירד בשיעור של כ – 0.43% ובאשר למדדים הסקטוריאליים, בלטו מדד הביומד שירד בכ – 1.48%, מדד הבנקים שירד בכ – 1.11% ומדדי הטכנולוגיה שירדו בשיעור דומה. מדד הנפט והגז הציג עליה של כ – 0.94%.

את מחזורי המסחר הגדולים היום בבורסה המקומית, ריכזו מניות לאומי, פועלים, טבע, דיסקונט, נייס וקבוצת עזריאלי, בירידה. מניות מזרחי טפחות וכיל, ריכזו מחזורי מסחר גדולים בעלייה.

העליות הבולטות היום נמדדו בקרב מניית אלקטרה שעלתה בכ – 6% ואחריה עלו מניות תמר פטרוליום, סקופ, קבוצת אשטרום, אקויטל, אלקו, דלק קידוחים יהש ובראק אן וי.

את שיעורי הירידות הגדולים הובילה היום מניית שאפיינס שירדה בכ – 4.62%, מניית טבע שירדה בכ – 4.62%, ואחריהן ירדו מניות טאואר, אלקטרה נדלן, נורסטאר, אודיוקודס, אופקו הלת’, ויקטורי.

היקף המסחר היום עמד על כ – 1.54 מיליארד ₪.

המסחר בניו יורק מתנהל בעליות ובאירופה מגמה שלילית.

כצפוי, הוועדה המוניטרית החליטה היום להותיר את הריבית ללא שינוי. הוועדה קבעה כי הסיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית החמירו מאז החלטת הריבית האחרונה, בעיקר לנוכח החרפת מלחמת הסחר.

פיוניר: "בנק ישראל עלול לגזור על דור שלם לחיות ללא נכס בבעלותו; כל עוד הדולר לא חוזר להתחזק והשקל לא נחלש משמעותית, נגיד בנק ישראל ייאלץ ליישר קו עם המתרחש בארה"ב וברוב העולם, ולא יוכל לנרמל את הריבית".

אלדן תחבורה: הרווח הנקי במחצית 2019 הסתכם בכ-5.8 מיליון ש”ח, לעומת כ-7.8 מיליון אשתקד. הכנסות החברה במחצית עלו בכ-3.7% לכ-815.2 מיליון שקל, לעומת כ-786.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הפניקס מציגה רווח כולל של 554 מיליון ש”ח בחציון הראשון. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכם לכ - 199 מיליארד ₪. כחלק מהערכות לחוק הריכוזיות הכריזה החברה על חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין.

קבוצת אלקטרה: ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ - 14.3% לכ - 1.72 מיליארד ₪. הרווח הנקי ירד ב - 7% כתוצאה מעליה בהוצאות המימון. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 34 מיליון שקל.

הכנסות אל על עלו בכ-7% ברבעון השני של השנה. החברה רשמה רווח נקי של 83 אלף דולר לעומת הפסד של 18 מיליון ברבעון המקביל אשתקד; החברה משיקה היום קוים חדשים לדיסלדורף ודבלין שיפעלו החל מקיץ 2020.

אילן ביו קיבלה מהיק”ר רישיון להפעלת חווה לריבוי קנביס רפואי. ההיקפים שנקבעו ברישיון עומדים על עד 180 זרעים, 180 צמחי אם ו-1,800 ייחורים. תוקף הרישיון עד סוף אוגוסט 2020.

קסטרו מסיימת את המחצית הראשונה של השנה בהפסד של 38 מיליון ₪. חג הפסח שחל השנה ברבעון השני הביא לעליה בהכנסות שהסתכמו בכ - 460 מיליון ₪. הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-28 מיליון ₪.

הכנסות קבוצת אשטרום במחצית הראשונה עלו בכ - 25% לכ - 2.3 מיליארד ₪. ברבעון השני של 2019 רשמה הקבוצה עלייה בהכנסות לכ - 1.16 מיליארד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד מעט והסתכם בכ - 88 מיליון ₪.

נובולוג השלימה גיוס הון של 121 מיליון ש”ח בהקצאה פרטית. החברה הנפיקה 85 מיליון מניות המהוות כ - 18% מהחברה. ההנפקה לפי מחיר של 1.41 ₪ למניה.

הבורסה בת"א נסגרה היום בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד בכ – 0.75% ומדד ת"א 125 רשם ירידה בשיעור של כ – 0.61%. מדד ת"א SME60 ירד בשיעור של כ – 0.43% ובאשר למדדים הסקטוריאליים, בלטו מדד הביומד שירד בכ – 1.48%, מדד הבנקים שירד בכ – 1.11% ומדדי הטכנולוגיה שירדו בשיעור דומה. מדד הנפט והגז הציג עליה של כ – 0.94%.

את מחזורי המסחר הגדולים היום בבורסה המקומית, ריכזו מניות לאומי, פועלים, טבע, דיסקונט, נייס וקבוצת עזריאלי, בירידה. מניות מזרחי טפחות וכיל, ריכזו מחזורי מסחר גדולים בעלייה.

העליות הבולטות היום נמדדו בקרב מניית אלקטרה שעלתה בכ – 6% ואחריה עלו מניות תמר פטרוליום, סקופ, קבוצת אשטרום, אקויטל, אלקו, דלק קידוחים יהש ובראק אן וי.

את שיעורי הירידות הגדולים הובילה היום מניית שאפיינס שירדה בכ – 4.62%, מניית טבע שירדה בכ – 4.62%, ואחריהן ירדו מניות טאואר, אלקטרה נדלן, נורסטאר, אודיוקודס, אופקו הלת’, ויקטורי.

היקף המסחר היום עמד על כ – 1.54 מיליארד ₪.

המסחר בניו יורק מתנהל בעליות ובאירופה מגמה שלילית.

כצפוי, הוועדה המוניטרית החליטה היום להותיר את הריבית ללא שינוי. הוועדה קבעה כי הסיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית החמירו מאז החלטת הריבית האחרונה, בעיקר לנוכח החרפת מלחמת הסחר.

פיוניר: "בנק ישראל עלול לגזור על דור שלם לחיות ללא נכס בבעלותו; כל עוד הדולר לא חוזר להתחזק והשקל לא נחלש משמעותית, נגיד בנק ישראל ייאלץ ליישר קו עם המתרחש בארה"ב וברוב העולם, ולא יוכל לנרמל את הריבית".

אלדן תחבורה: הרווח הנקי במחצית 2019 הסתכם בכ-5.8 מיליון ש”ח, לעומת כ-7.8 מיליון אשתקד. הכנסות החברה במחצית עלו בכ-3.7% לכ-815.2 מיליון שקל, לעומת כ-786.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הפניקס מציגה רווח כולל של 554 מיליון ש”ח בחציון הראשון. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכם לכ - 199 מיליארד ₪. כחלק מהערכות לחוק הריכוזיות הכריזה החברה על חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין.

קבוצת אלקטרה: ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ - 14.3% לכ - 1.72 מיליארד ₪. הרווח הנקי ירד ב - 7% כתוצאה מעליה בהוצאות המימון. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 34 מיליון שקל.

הכנסות אל על עלו בכ-7% ברבעון השני של השנה. החברה רשמה רווח נקי של 83 אלף דולר לעומת הפסד של 18 מיליון ברבעון המקביל אשתקד; החברה משיקה היום קוים חדשים לדיסלדורף ודבלין שיפעלו החל מקיץ 2020.

אילן ביו קיבלה מהיק”ר רישיון להפעלת חווה לריבוי קנביס רפואי. ההיקפים שנקבעו ברישיון עומדים על עד 180 זרעים, 180 צמחי אם ו-1,800 ייחורים. תוקף הרישיון עד סוף אוגוסט 2020.

קסטרו מסיימת את המחצית הראשונה של השנה בהפסד של 38 מיליון ₪. חג הפסח שחל השנה ברבעון השני הביא לעליה בהכנסות שהסתכמו בכ - 460 מיליון ₪. הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-28 מיליון ₪.

הכנסות קבוצת אשטרום במחצית הראשונה עלו בכ - 25% לכ - 2.3 מיליארד ₪. ברבעון השני של 2019 רשמה הקבוצה עלייה בהכנסות לכ - 1.16 מיליארד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד מעט והסתכם בכ - 88 מיליון ₪.

נובולוג השלימה גיוס הון של 121 מיליון ש”ח בהקצאה פרטית. החברה הנפיקה 85 מיליון מניות המהוות כ - 18% מהחברה. ההנפקה לפי מחיר של 1.41 ₪ למניה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה