חדשות שוק ההון

קבוצת אלקטרה: ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-14.3% לכ-1.72 מיליארד שקל

הרווח הנקי ירד ב-7% כתוצאה מעליה בהוצאות המימון; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 34 מיליון שקל

חדשות ספונסר 28/08/2019 14:30

א+א-

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019. הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-14.3% לכ-1.72 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.51 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, למגזר שירות ואחזקה ולמגזר הזכיינות.

 

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה עלו בכ-11% לכ-3.37 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.05 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, למגזר שירות ואחזקה ולמגזר הזכיינות.

 

צבר העבודות של אלקטרה נכון לפרסום הדוח, עלה לכ-14.4 מיליארד שקל, וכולל את הפעילות בארה"ב, זאת בהשוואה לכ-11.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

 

הרווח הגולמי של אלקטרה ברבעון עלה בכ-18.7% לכ-156.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-131.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ולמגזר שירות ואחזקה. הרווח הגולמי של אלקטרה במחצית עלה בכ-12% לכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-255 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון טיפס בכ-53% לכ-137 מיליון שקל, לעומת כ-89.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של השנה טיפס בכ-42% לכ-255.7 מיליון שקל, לעומת כ-179.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם בכ-46.9 מיליון שקל (מתוכו כ-41.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-50.6 מיליון שקל (מתוכם כ-46.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח, על אף הגידול בפעילות, בהכנסות וברווח התפעולי, נובעת מעלייה בהוצאות המימון, בין היתר, כתוצאה מיישום לראשונה של התקן החשבונאי IFRS16.

 

החברה סיימה את המחצית הראשונה לשנת 2019 עם עלייה ברווח הנקי לכ-92.2 מיליון שקל (מתוכו כ-81.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-91.5 מיליון שקל (מתוכם כ-81.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ממאזן החברה, נכון ל-30 ביוני 2019, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-283 מיליון שקל. ההון של החברה, נכון ל-30 ביוני 2019, הסתכם בכ-1.03 מיליארד שקל, מתוכו כ-994.7 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות.

 

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החבר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 34 מיליון שקל. זאת, בנוסף לדיבידנד בסך של כ-36 מיליון שקל שחולק בחודש אפריל האחרון.

 

באוגוסט 2019 חתמה אלקטרה על מכירת החזקותיה בתחום הגז הטבעי לג’נריישן קפיטל תמורת כ-135 מיליון שקל. אלקטרה צפויה לרשום עם השלמת העסקה רווח נטו של כ-90 מיליון שקל.

 

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2019 עם צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות של קבוצת אלקטרה, ועם EBITDA של למעלה מ-250 מיליון שקל, המשקף, בין היתר, את הגידול בפעילות אלקטרה FM ואת התרומה החיובית של החברות שרכשנו בתחילת השנה בארה"ב.

 

במהלך התקופה זכינו במספר פרויקטים משמעותיים, כגון הקמת נתיב במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים, שדרוג מתקן שפד"ן והקמת בית אמדוקס ברעננה, והצבר הנוכחי של הקבוצה מסתכם בלמעלה מ-14 מיליארד שקל ומבטיח את המשך המגמה החיובית גם בהמשך.

 

לצד זאת דיווחנו אתמול על מכירת החזקותינו בחברות הגז הטבעי בעיסקה שתניב לנו רווח נטו, של כ-90 מיליון שקל לצד תזרים מזומנים גבוה".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה