הכנסות קבוצת אשטרום במחצית הראשונה עלו בכ-25% לכ-2.3 מיליארד

ברבעון השני של 2019 רשמה הקבוצה עלייה בהכנסות לכ-1.16 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד מעט והסתכם בכ-88 מיליון שקל

חדשות ספונסר 28/08/2019 11:24

א+א-

קבוצת אשטרום פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019. הכנסות הקבוצה במחצית שנת 2019 עלו בכ-25% לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.83 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה בהכנסות מיוחסת לאשדר, לתחום קבלנות בנייה ותשתית בחו"ל, ולתחום הזכיינות.

 

הרווח הגולמי במחצית עלה לכ-442 מיליון שקל, לעומת כ-329 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) ובמגזר הקבלנות בחו"ל. שיעור הרווח הגולמי הכולל עומד על כ-19% לעומת כ-18% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום במחצית שנת 2019 עלה לכ-322 מיליון שקל לעומת כ-254 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד כלל רווח בסך כ-33 מיליון שקל ממכירת אחזקותיה של חברת אשטרום נכסים בחברת אשלון, שהחזיקה בבתי המלון ריביירה באילת והולידיי אין בים המלח.

 

במחצית שנת 2019 נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-38 מיליון שקל לעומת עליית ערך נדל"ן בסך של כ-40 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך נרשמה בעיקר באשטרום נכסים, ונובעת מעלייה בשכר דירה והשכרת שטחים נוספים ומנכס בגינו נחתם הסכם מכירה.

 

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את מחצית שנת 2019 עם עלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-186 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-221 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-107 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-154 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מעלייה בהכנסות ומשיפור ברווח בכל מגזרי הפעילות.

 

ברבעון השני הכנסות הקבוצה עלו לכ-1.16 מיליארד שקל, לעומת כ-948 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בהכנסות מיוחסת לאשדר ולתחומי קבלנות בנייה ותשתית בחו"ל ובישראל. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-221 מיליון שקל, לעומת כ-179 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-158 מיליון שקל לעומת כ-195 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך כ-61 מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדל"ן להשקעה נמוכה יותר בסך כ-17 מיליון שקל ברבעון השני 2019. בנוסף, ברבעון המקביל אשתקד נרשם, כאמור, רווח בסך כ-33 מיליון שקל ממכירת אחזקותיה של חברת אשטרום נכסים בחברת אשלון.

 

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון השני לשנת 2019 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-88 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-104 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-90 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-136 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

 

נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7.3 מיליארד שקל, לעומת כ-7.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 30 ביוני 2019, עלה לכ-2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.66 מיליארד שקל נכון ליום 30 ביוני 2018 . בקופת הקבוצה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.45 מיליארד שקל.

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2019 עם גידול בהכנסות וברווח הנקי, לצד תזרים מזומנים חזק, ועם המשך העשייה בכל מגזרי הפעילות. בין היתר, המשכנו לפתח את פרויקטי הדיור להשכרה ארוכת טווח בגדנ"ע תל-אביב ובקרית יובל שבירושלים, וקידמנו את פרוייקטי הזכיינות הכוללים את בתי המשפט ובת ים ואת המעונות באוניברסיטת בן-גוריון.

 

כמו כן, אשדר המשיכה בפיתוח פרוייקטי התחדשות עירונית וקידום פרויקטי ייזום משמעותיים, ואשטרום נכסים רכשה נכס בליברפול, ובכך נכנסה לראשונה לשוק האנגלי, אותו זיהינו כשוק אסטרטגי להשקעה בטווח הארוך".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה