חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של קרן ג’נריישן קפיטל הסתכם ברבעון השני בכ-9.5 מיליון שקל

ההכנסות הסתכמו בכ-14.7 מיליון שקל; עיקר ההכנסות בתקופה מיוחסות לעליית שווי האחזקה בחברת ההסעות בון תור

חדשות ספונסר 27/08/2019 15:28

א+א- 1

קרן התשתיות והאנרגיה, ג’נריישן קפיטל דיווחה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019. הקרן הוקמה במאי 2018 וגייסה עד כה כ-344 מיליון שקל. בראש הקרן  עומדים יוסף זינגר, המכהן כיו"ר פעיל, וארז בלשה, כמנכ"ל.

 

הכנסות החברה, שמתוקף היותה קרן השקעות מורכבות משינויים בשווי ההוגן של השקעות בחברות המוחזקות, הכנסות מדיבידנד ודמי ניהול מחברות מוחזקות, הסתכמו ברבעון השני של 2019 בכ-14.7 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של 2019 בכ-43.2 מיליון שקל.

 

עיקר ההכנסות בתקופה מיוחסות לעליית שווי האחזקה בבון תור. האחזקה בבון תור (49%) שנרכשה בכ-102.3 מיליון שקל, הוערכה בסוף הרבעון השני 2019 בכ-166.1 מיליון שקל, זאת בעיקר לאור החתימה על ההסדר הענפי בענף התחבורה הציבורית. בנוסף, החברה רשמה במחצית הראשונה של 2019 הכנסה של כ-4.9 מיליון שקל בגין דיבידנד שהתקבל מבון תור.

 

ההכנסות מיוחסות גם לעליית שווי האחזקה ברפק אנרגיה (50%) שנרכשה בכ-90 מיליון שקל והוערכה בסוף הרבעון השני בכ-95.2 מיליון שקל. 

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-9.5 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של 2019 בכ-30.6 מיליון שקל. נכון לסוף הרבעון השני של 2019 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-94 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30.6.2019, עומד על כ-385.9 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-253.5 מיליון שקל בסוף 2018. הגידול בהון נבע בעיקר מהנפקות הון שבוצעו, וכן מעליית הערך בשווי החברות המוחזקות (בעיקר בון תור).

 

ארז בלשה, מנכ"ל ג’נריישן קפיטל: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2019 ברווח הנובע מהמשך ההשבחה והשיפור בתוצאות בון תור שפועלת בתחום התחבורה הציבורית וההיסעים. בון תור ומטרופולין הינם נכסים המניבים תזרימי מזומנים שוטפים, בתשואה גבוהה ביחס לסיכון, אשר צפויים להמשיך ולצמוח בשנים הקרובות. 

 

ברפק אנרגיה רשמנו לאחרונה אבן דרך משמעותית מאוד עם זכייתנו, כחלק מקבוצת MRC, במכרז חברת החשמל לאתר ייצור החשמל אלון תבור, זכייה שיחד עם התחנות הצפוניות שבהן מחזיקה החברה ונמצאות בסיום תקופת המבחנים והקבלה לרשת, ממצבת את רפק אנרגיה כשחקנית משמעותית בתחום ייצור החשמל בישראל.

 

בתוך כך, הגדלנו לאחרונה ל-70% את חלקנו בסולגרין שאותה אנו רואים כפלטפורמה מצוינת להרחבת פעילותינו בתחום הסולרי שנהנה מצמיחה משמעותית וצפוי לגדול במאות אחוזים בעשור הקרוב. בתוך כך, הודענו הבוקר על הסכם לרכישת אחזקות בשתי חברות לחלוקת גז טבעי וחברה לתפעול ולהקמה בתחום הגז הטבעי. אנו רואים בתחום זה כמניב, סולידי ובעל פוטנציאל צמיחה, ובהתאם לכך מתאים כחלק מגיוון פורטפוליו הנכסים של ג’נריישן קפיטל". 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אופציות

    מה יהיה עם האופציות????

    אחד שעמוק בפנים 27/08/2019 21:44