חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של הבורסה לניירות ערך צנח והסתכם ב-2.5 מיליון ₪ בלבד

ביטול הכנסה חד פעמית שנבעה מירידת ערך של 65.5 מיליון ₪ הביא לקריסה החדה ברווחי הבורסה; ההכנסות גדלו ב-3% ל-63 מיליון ₪

חדשות ספונסר 27/08/2019 09:44

א+א-

הבורסה לניירות ערך פירסמה אמש לאחר סיום המסחר את תוצאותיה לרבעון השני של השנה ולמחצית הראשונה כולה. זהו הדוח הראשון שהבורסה מפרסמת מאז החלה להיסחר בעצמה בסוף יולי השנה.

 

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ- 63 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 61 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3%. עיקר הגידול נובע מהכנסות דמי רישום ואגרות שנתיות, הכנסות משירותי סליקה והכנסות אחרות. הגידול בהכנסות קוזז בירידה שנרשמה בהכנסות ממסחר וסליקה והפצת מידע. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי (גידול קטן במחצית שנה זו) לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הוצאות הבורסה עמדו על כ- 58 מיליון שקלים ברבעון בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות (הענקת אופציות להנהלה) לעומת היקף הוצאות של 55.7 מיליון שקלים בנטרול השפעת ביטול ירידת ערך בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בגין בניין הבורסה. 

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו ההוצאות לסך של כ- 119.7 מיליון שקלים בנטרול השפעת תשלום מבוסס מניות לעומת הוצאות של 111.1 מיליון שקלים בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בגין בניין הבורסה. עיקר הגידול בהוצאות נובע מגידול בהוצאות הפחת.

 

הרווח הנקי המתואם הסתכם לכ- 5.5 מיליון שקלים ברבעון השני של 2019, לעומת רווח מתואם של 3.8 מיליון שקלים ברבעון המקביל של שנת 2018. עיקר הגידול נובע מהכנסות מימון שנבעו מתשואה על הנכסים הפיננסיים. 

 

הרווח הנקי הסתכם לסך של כ- 2.5 מיליון ש"ח לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם לסך של 69.3 מיליון ש"ח, קיטון הנובע בעיקר מביטול הכנסה חד פעמית שנבעה מירידת ערך בסך 65.5 מיליון שקלים ברבעון השני של 2018 כאמור וכן מגידול בהוצאות הפחת והוצאות בגין תשלום מבוסס מניות ברבעון הנוכחי בהיקף של כ- 3 מיליון שקלים.

 

הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם לסך של כ- 11 מיליון ש"ח לעומת הרווח הנקי המתואם בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם לסך של כ- 11.9 מיליון ש"ח. הקיטון ברווח נובע בעיקר מגידול בהוצאות הפחת. 

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם לסך של כ- 8 מיליון ש"ח לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם לסך של 77.4 מיליון ש"ח, קיטון של 90%. הקיטון ברווח נובע בעיקר מביטול ירידת ערך בסך 65.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ומגידול בהוצאות הפחת והוצאות בגין תשלום מבוסס מניות במחצית הראשונה של שנת 2019 .

 

ה- EBITDAהמתואם הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 לסך של 16.6 מיליון ש"ח לעומת 12.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי החל משנה זו, בעקבות יישום 16 IFRS הוצאות בגין חוזי חכירה נכללות כחלק מהוצאות הפחת, השפעתן ברבעון עמדה על כ- 2.1 מיליון ש"ח.

 

ה-  EBITDA המתואם במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם לסך של 30.8 מיליון ש"ח לעומת 31.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השפעת יישום 16 IFRS הוצאות בגין חוזי חכירה כאמור עמדה על כ- 4.2 מיליון שקלים בחציון.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה