מר מוכרת את אחזקותיה במרימון גז בכ-33 מיליון ₪

לאחר השלמת ההסכם צפויה החברה לרשום בדוחות הכספיים רווח הון בסך של כ-20 מיליון ₪

חדשות ספונסר 26/08/2019 16:40

א+א- 1

חברת מר מדווחת היום כי התקשרה בהסכם עם צד שלילי למכירת מלוא אחזקותיה בחברה הגז הטבעי מרימון גז, המהוות 50% מהונה של החברה. מרימון גז טבעי הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של הגז הטבעי בצפון הארץ מתוקף רישיון שניתן לה לתקופה של 25 שנים.

 

בתמורה לרכישת המניות ישלם הרוכש לחברה סך כולל של 32.75 מיליון ₪, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיק הרוכש בכ-50% ממניות החברה ומהלוואות הבעלים שלה העומדות על כ-10 מיליון ₪. בנוסף, הרוכש יכנס בנעליה של החברה כבעל מניות במרימון גז לכל דבר וענין.

 

בנוסף תהיה החברה זכאית לתשלום נוסף בסך 3.6 מיליון ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן, בגין כל 10 מיליון קוב גז של ריכה לקוחות מתואמת בחישוב שנתי העולה על 150 מיליון קוב גז בגין כל אחת מהשנים 2020-2024. התמורה הנוספת הסופית תיקבע לאחר שיתקיים מנגנון תיקון בשנים 2025-2026.

 

לאחר מועד ההשלמה תשוחרר החברה מכל הערבויות שהעמידה לטובת מרימון גז.

 

השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים מצטברים ובכללם אישור המדינה לרכישת אמצעי השליטה במרימון גז, קבלת הסכמת הבנק המממן להעברת אמצעי שליטה, הסכמת בנקים מממנים של חברה שלהם שיעבודים על כלל נכסי החברה וכן אישור של הממונה על התחרות.

 

המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים בהסכם הוא ה-30 בנובמבר 2019. לאחר השלמת ההסכם צפויה החברה לרשום בדוחות הכספיים רווח הון בסך של כ-20 מיליון ₪.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    תנסה להגיד את זה 3 פעמים רצוף מהר

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Aviad18 26/08/2019 16:46