לודן עברה לרווח נקי של 7.5 מיליון ₪ במחצית הראשונה של השנה

החברה מציגה עלייה בהכנסות הרבעוניות ל-140.5 מיליון שקל; הגידול נובע מעלייה בהיקפי הפעילות של חברות ההנדסה בארץ ובחו"ל

חדשות ספונסר 26/08/2019 13:46

א+א-

חברת לודן חברה להנדסה בע"מ, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות המובילות בארץ ובעולם, בפרויקטי מחשוב לתחבורה הציבורית ובטכנולוגיות סביבה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2019 ולמחצית הראשונה של השנה.

 

ההכנסות ברבעון החולף הסתכמו ב-140.5 מיליון שקל, עלייה של 2.9% בהשוואה להכנסות בהיקף של 136.4 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-287 מיליון שקל, בהשוואה ל-280 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2018, עלייה של 2.5%. הגידול בהכנסות נובע מעלייה בהיקפי הפעילות של חברות ההנדסה בארץ ובחו"ל.

 

הכנסות מגזר ההנדסה רשמו עלייה ל-105.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-102.5 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הגידול בהכנסות חטיבת ההנדסה מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות בישראל ובחו"ל, וכן משינויים בשערי החליפין. ההכנסות במגזר התוכנה והבקרה עמדו על 34.6 מיליון שקל, עלייה בהשוואה להכנסות של 33.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018. הגידול בהכנסות מגזר התוכנה והבקרה מיוחס לגידול בפעילות החברות בישראל בעקבות פרויקטי ביצוע בהם זכתה החברה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם ב-17.9 מיליון שקל או 12.8% ממחזור ההכנסות, יציבות בהשוואה לרווח הגולמי ברבעון המקביל ב-2018. בששת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח הגולמי על 38.9 מיליון שקל או 13.6% ממחזור ההכנסות, לעומת רווח גולמי של 34.5 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, או 12.3% ממחזור ההכנסות. הגידול בשיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה מיוחס בעיקרו לפעילות במגזר ההנדסה, כתוצאה מעלייה בשיעור הרווחיות בפרויקטים חדשים.

 

הרווח התפעולי אחרי הוצאות אחרות רשם זינוק חד והסתכם ברבעון השני של השנה ב-6.9 מיליון שקל, או 4.9% מההכנסות, לעומת 3.65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי אחרי הוצאות אחרות ב-16 מיליון שקל או 5.6% מהמכירות, בהשוואה ל-6 מיליון שקל או 2.2% מהמחזור, בששת החודשים הראשונים אשתקד. הגידול בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לגידול בשיעור הרווח הגולמי ולקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות אחרות.

 

בשורה התחתונה, לודן מדווחת על זינוק חד ברווח הנקי ל-3.65 מיליון שקל ברבעון השני, בהשוואה לרווח נקי של 675 אלף שקל ברבעון המקביל ב-2018. בששת החודשים הראשונים של השנה עברה לודן לרווח נקי של 7.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.3 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

 

ארנון אהרון, מנכ"ל משותף בלודן חברה להנדסה: "השיפור בפרמטרים העיקריים שהחל בתחילת שנת 2019 נמשך גם ברבעון השני, עם עלייה בהכנסות, שיפור בשיעור הרווח הגולמי בששת החודשים הראשונים של השנה ומעבר לרווח נקי חצי שנתי לעומת הפסד בשנה שעברה. 

 

הפעולות שביצענו, כולל יציאה מפעילות הביו-גז באירופה ותכנית ההתייעלות שהחלו אשתקד, נותנות את אותותיהן ומשפרות את התוצאות הכספיות. לאור הרחבת חוגי הלקוחות במגזרים השונים, אנו נפעל להגדלת היקף ההכנסות והתוצאות כפועל יוצא מכך".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה