הרווח הנקי של סאני ברבעון השני צנח ב-82.5%

הוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין של השקל ביחס לדולר וכן עליית מדד המחירים לצרכן פגעו ברווחי החברה; ההכנסות עלו ב-11.5%

חדשות ספונסר 26/08/2019 09:52

א+א-

חברת סאני תקשורת פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון השני של 2019 ולמחצית השניה כולה, ומדווחת כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-284.0 מיליון ₪, עליה של 11.5% בהשוואה להכנסות של כ-254.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירת המכשירים כתוצאה מהשקה מוצלחת של סדרות ה-A וה-10S, מהגדלת מגוון המכשירים המוצעים ללקוחות ומגידול בהכנסות האביזרים והחלפים.

 

ההכנסות במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו לשיא בסך כ-593 מיליון ₪, עליה של 11.8% בהשוואה להכנסות של 531 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב-31 מיליון ₪ (10.8% מההכנסות), ירידה של 5.3%, בהשוואה לרווח גולמי של 32 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018 (12.7%מההכנסות). הקיטון ברווח הגולמי נובע כתוצאה משינויים בתמהיל מכירות המוצרים ושחיקת הרווח הגולמי בקטגוריית החלפים והאביזרים.

 

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם לסך של כ- 68.7 מיליון ₪ (11.6% מההכנסות), עליה של 0.5%, בהשוואה לסך של כ-68.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (12.9% מההכנסות).

 

ה-EBITDA ברבעון השני של 2019 הסתכם בכ-19.0 מיליון ש"ח, ירידה של כ-9.8%, בהשוואה לכ-21.1 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2018. הקיטון ב-EBITDA נובע משחיקה ברווח הגולמי כאמור לעיל. ה-EBITDA במחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-46.1 מיליון ₪, עליה של 1.6%, בהשוואה לסך של 45.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם בכ-3.0 מיליון ₪, ירידה של 82.5% בהשוואה לרווח נקי של כ-17.0 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018. הירידה ברווח הנקי נובעת מהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין של השקל ביחס לדולר וכן עליית מדד המחירים לצרכן . הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-11.5 מיליון ₪, ירידה של 63.7%, בהשוואה לרווח נקי של 31.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המתואם ברבעון השני של 2019 הסתכם בכ-6.8 מיליון ₪, ירידה של 67.2% בהשוואה לרווח נקי מתואם של כ-20.8 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018. הירידה ברווח הנקי המתואם נובעת מהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין, הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין אגרות החוב והפסד מניירות ערך. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-19.1 מיליון ₪, ירידה של 51.3%, בהשוואה לרווח נקי של 39.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2019 הסתכם לסך של 65.6 מיליון ₪. סך זה נבע בעיקר מהרווח התפעולי תזרימי (EBITDA) נטו של החברה בסך של 19.0 מיליון ₪ ומהקטנת ההון החוזר התפעולי (לקוחות, מלאי, וחייבים ויתרות חובה וספקים) בסך של 52.1 מיליון ₪. 

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2019 הסתכם לתזרים שלילי של 65.5 מיליון ₪. סך זה שימש בעיקר להגדלת ההון החוזר התפעולי (לקוחות, מלאי, חייבים ויתרות חובה וספקים) בסך של 75.9 מיליון ₪ בעיקר כתוצאה מרכש מלאי להגדלת מגוון המכשירים המוצעים ללקוחות והגדלת יתרת הלקוחות (והמכר בהתאם). מנגד, נבע לחברה רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) נטו בסך של 46.1 מיליון ₪.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2019 הסתכם לסך של כ-235 מיליון ₪ בהשוואה לכ-223 מיליון ₪ ליום 31.12.2018. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הנקי בתקופה.

 

משה פרי, מנכ"ל סאני תקשורת סלולרית: "אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיה של סמסונג העולמית להגדלת נתחי השוק באמצעות שיווק והפצה של סדרות הביניים של סמסונג. מטרתנו היא לעודד נאמנות צרכנית ולהמשיך להעמיק את הנוכחות של סמסונג בשוק הישראלי.

 

אנו נוקטים בתמחור אטרקטיבי שמוביל להגדלת כמות המכשירים וצמיחה בהכנסות זאת על אף התחרות העזה. תוצאות האסטרטגיה באה לידי ביטוי בעלייה עקבית בנתחי השוק של סמסונג בישראל תוך שאנו מוכרים למעלה מ-50 אלף מכשירים מידי חודש.

 

סאני ממשיכה להציע מגוון רחב ושלם של מכשירים ושירותים נלווים ולכן יצאנו לאחרונה עם חבילת תקשורת מאוד משתלמת, הפונה לכלל הצרכנים, וזכתה לעניין רב. עקב כך, זיהינו תנועה ערה ברשת הסניפים ובערוצי השיווק הנוספים ואנו מאמינים כי לחבילת התקשורת שהצענו תהיה תרומה חשובה להמשך הצמיחה של סאני גם ברבעונים הבאים."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה