חדשות שוק ההון

זינוק של 256% ברווחי איילון ביטוח במחצית הראשונה של השנה

סך הפרמיות שהורווחו מכל תחומי הפעילות הסתכמו בכ 1.6 מיליארד ש"ח - גידול של כ 5% מול התקופה המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 25/08/2019 11:40

א+א- 1

איילון ביטוח דיווחה הבוקר על תוצאות שיא עם רווח כולל של 83 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2019, לעומת רווח כולל של 23.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ 256%. ברבעון השני של השנה השיגה איילון ביטוח רווח כולל של 42.6 מיליון ש"ח לעומת 13.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד זינוק של כ- 212%.

 

סך הרווח של איילון מתחומי הפעילות הביטוחית של החברה הסתכם לכ-119.8 מיליון ש"ח לעומת 43.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ 178%.

 

סך הפרמיות שהורווחו מכל תחומי הפעילות, הסתכמו בכ 1.6 מיליארד ש"ח - גידול של כ 5% מול התקופה המקבילה אשתקד. בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים גדלה החברה בכ 11%, בביטוח בריאות בכ 8% ובביטוח כללי בכ 3%. 

 

התשואה להון של איילון, במונחים שנתיים, הינה כ-26% ובנטרול ביטול הפרשת וינוגרד כ-21%. עיקר הגידול מיוחס לגידול בהיקף המכירות בענף רכב רכוש ובענפי חבויות, מנגד חלה ירידה בענף רכב חובה, כתוצאה מירידה במכירות פוליסות קולקטיביות במסגרת טיוב התיק וקיטון בחלק החברה בפלח "הפול".

 

יחס כושר הפירעון של איילון לפי חישוב הסולבנסי על בסיס דוח כספי שנתי 2018 עומד על כ-112%. במהלך חודש אוגוסט השלימה איילון הנפקה של כתבי התחייבויות נדחים בהיקף של 110 מיליון ש"ח ותמורת ההנפקה הוכרה על ידי הממונה על שוק ההון החיסכון והביטוח, כהון רובד 2 לצרכי הסולבנסי. החברה מציינת בדוח הדירקטוריון שלה שהשפעת הגיוס על יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום 31 לדצמבר 2018 הינו גידול בשיעור של כ-8.5%.

 

בדוח דירקטוריון איילון, שבראשות מוקי אברמוביץ, מצוין כי בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בדבר שיעור ההיוון לפיצויים, שימשיך לעמוד על 3% הקטינה החברה את ההפרשות בענפי החובה והחבויות, בסך של כ-47 מיליון ש"ח (ולאחר מס, בכ- 31 מיליון ש"ח). 

 

מאידך, מציינת החברה, כי ביצעה הפרשות בגין השינוי בעקום הריבית, בסך כולל של כ- 44 מיליון ש"ח (ולאחר מס בכ- 30 מיליון ש"ח) שהגדילו את ההפרשות בתחומי בטוח הבריאות והחיים. בנטרול השינויים האלו הרווח הכולל לאחר מס, הסתכם במחצית הראשונה של השנה לכדי 81.1 מיליון ש"ח לעומת 21.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ 283%.

 

מנכ"ל איילון, אריק יוגב מציין, כי "הגידול ברווחיות הינו פועל יוצא של יישום התוכנית האסטרטגית הכוללת של החברה לפיתוח עסקי מואץ תוך התמקדות ברווחיות, בחדשנות במוצרים, בשירות ובהעמקת שיתופי הפעולה עם סוכני הביטוח".

 

איילון נוסדה בשנת 1976 והיא חברת הביטוח השישית בגודלה בישראל במונחי פרמיות. לחברה למעלה מ– 1,000 סוכנים המשווקים את מוצריה ולמעלה מ- 1,100 עובדים. החברה מדורגת A2 על ידי חברת הדירוג מדרוג. בעל השליטה הוא מר לוי יצחק רחמני המחזיק ב- 67.3% מהון החברה. שאר האחזקות נמצאות בידי הציבור - 32.7%.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הנייר הזה שנה לערך במגמת

    ירידה עכשיו המשקיעים מחזירים קצת כסף הבייתה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m-g 25/08/2019 11:58