הכנסות פתאל ברבעון השני של השנה עלו בכ- 75%

ה-FFO במחצית הראשונה של השנה עלה לכ-235.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-160.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 25/08/2019 09:31

א+א-

רשת בתי המלון פתאל, שהוקמה על ידי דוד פתאל וכוללת 210 בתי מלון בארץ ובחו"ל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2019.

 

הכנסות החברה ברבעון השני של השנה עלו בכ- 75% לכ-1,491 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-853.9 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתוספת הכנסות ממלונות שנוספו לפורטפוליו החברה במחצית השנייה של שנת 2018 ובכלל זה מהשלמת עסקאות ג’וריז אין (36 בתי מלון בבריטניה ובאירלנד) באוגוסט 2018, גרנג’ – עסקה הכוללת 4 בתי מלון במרכז לונדון ואפולו - 13 בתי מלון בהולנד.

 

במחצית הראשונה של השנה עלו ההכנסות בכ-73% לכ-2.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הודות לבתי המלון החדשים וכן מעלייה בהכנסות של כ- 3% מבתי מלון זהים וזאת למרות ירידה בשערי החליפין של האירו, הליש"ט והדולר.

 

ה-FFO (לפי גישת ההנהלה) במחצית הראשונה של השנה עלה לכ-235.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-160.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. פתאל החזקות מיישמת בדוחותיה הכספיים את תקן 16 IFRS המשפיע רבות על שורת הרווח ורושמת במחצית הראשונה של 2019 הפסד לבעלי המניות בסך של כ-26.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-70.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר השפעת תקן 16 IFRS על דוח רווח והפסד הינה כ-91.8 מיליון ש"ח.

 

הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) לרבעון השני של 2019 זינק בכ- 69% לכ- 547.8 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 324 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי לרבעון המיוחס לבעלי המניות החברה הסתכם בכ- 61.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 94.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השפעת תקן 16 IFRS על שורת הרווח הסתכמה בכ- 56 מיליון שקל.

 

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל כספים בחברה - "פתאל החזקות מסכמת את המחצית הראשונה והרבעון השני של שנת 2019 עם עלייה של למעלה מכ- 70% בהכנסות ועם עלייה של כ- 3% בהכנסות ממלונות זהים למרות הירידה בשערי החליפין של האירו, ליש"ט ודולר. הכנסות אלו אינן כוללות הכנסות מ-6,300 חדרים ב-29 בתי מלון נוספים של הרשת לגביהם נחתמו חוזים והינם צפויים להיפתח בין השנים 2020-2022".

 

עקה מוסיף "יישום הוראות תקן IFRS16, משפיע חשבונאית באופן מהותי על מאזן החברה, הרווח התפעולי ושורת הרווח הנקי, אך בפועל מצבה של החברה השתפר ולכן אני מאמין שהנתון המייצג בצורה הנאמנה יותר את פעילות החברה לצורך השוואה נכונה לאחר יישום התקן הינו ה – EBITDAR הרווח התפעולי של החברה לפני פחת, שכירות והוצאות אחרות המציג עלייה בפעילות החברה או לחילופין ה- FFO הריאלי המציג גם הוא עלייה מרשימה. אנו נמשיך בתכניתנו האסטרטגית להעמיק את אחיזתנו באירופה ובישראל ולהוסיף ערך למשקיעים ולשותפינו לדרך, באמצעות הרחבה וצמיחת פעילות החברה לאפיקים חדשים ושיפור ההכנסות והרווחים".

 

הונה העצמי של פתאל החזקות הסתכם ב-30 ליוני 2019 בכ-2.87 מיליארד ש"ח שהושפע גם הוא מהפחתה בסך כ- 365 מיליוני ש"ח בשל יישום תקן IFRS16 . רכושה הקבוע של החברה הסתכם ליום 30 ביוני, 2019 בכ-5.5 מיליארד ש"ח. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה במחצית הראשונה לכ- 463 מיליון ש"ח, תזרים הגבוה בלמעלה מ – 100 מיליון ש"ח מהתזרים בכל שנת 2018. נכון ליום 30 ביוני 2019 בקופת פתאל החזקות מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח.

 

לרשת פתאל יש כיום 43 בתי מלון בישראל, מתוכם 25 בבעלות מלאה. הרשת הישראלית מנוהלת על ידי אביה מזרחי מגן. באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג’ר והיא כוללת 167 בתי מלון, מתוכם 60 בבעלות מלאה או חלקית. בחודשים יולי ואוגוסט, הרשת הודיעה כי היא נכנסת לראשונה לפורטוגל ולעיר ורונה באיטליה. בין השנים 2020-2022 יחלו לפעול 6,300 חדרים נוספים ב-29 בתי מלון של הרשת.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה