סאטקום: ההכנסות צמחו בכ- 32.4% והרווח הגולמי עלה פי 2.5

צבר הזמנות החברה עומד על סך של כ- 35 מיליון דולר עד לשנת 2022; במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה רווח נקי בסך של כ- 1.3 מיליון דולר

חדשות ספונסר 22/08/2019 16:39

א+א- 3

סאטקום מערכות העוסקת במתן שירותי תקשורת באמצעות תשתית לוין ותשתיות נוספות, פרסמה היום תוצאות שיא לרבעון השני לשנת 2019.

 

הכנסות החברה לרבעון השני הגיעו לשיא והסתכמו לסך של כ- 14 מיליון דולר, גידול של כ- 32.4%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכמו ההכנסות לסך של כ- 10.55 מיליון דולר. הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות המיזם בקונגו ומעסקאות חדשות מתחום שירותי התקשורת.

 

ההכנסות ממגזר שירותי תקשורת הנתונים רשם שיא והיווה כ- 88.4% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ- 35.5% מהכנסות המגזר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

ההכנסות ממגזר התקשורת הלוויינית הניידת היוו כ-11.6% מהכנסות החברה בתקופה, גידול של כ-12.3% לעומת הכנסות המגזר בתקופה המקבילה.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני בנטרול השפעות רכישת הפעילות הסתכם לסך של כ- 3.9 מיליון דולר (שיעור של כ-27.8%), גידול של פי 2.5 בהשוואה לכ- 1.47 מיליון דולר (שיעור של 14%) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי והעליה המשמעותית ברווחיות נובעים מפעולות שנקטה החברה לביצוע עסקאות חדשות בעלות רווחיות גבוהה יותר והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין כתוצאות מעדכון הסכמי שירותים. 

 

ה-EBITDA ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-3.4 מיליון דולר (שיעור של 24.3%) יצוין כי חלק מהגידול ב- EBITDA נובע מיישום של תקן דיווח כספי חדש IFRS16 (בנטרול השפעה הזו ה-EBITDA לרבעון הסתכמה לסך של כ- 2.5 מיליון דולר (שיעור של 18%)).

 

ברבעון השני החברה רשמה רווח נקי בסך של כ- 474 אלף דולר. ההון העצמי ליום 30.6.2019 הסתכם לסך של כ- 15.7 מיליון דולר.

 

במהלך שנת 2018 רכשה סאטקום את חלקו של השותף בקונגו. בעקבות הרכישה רושמת החברה בדוח הרווח והפסד הפחתות משמעותיות. בכדי להציג את הפעילות העסקית הרבעונית של החברה יש לקזז מהתוצאות את ההפחתות שנובעות מהרכישה. המספרים המוצגים הם מספרי הנהלה (non-gaap) בניכוי ההפחתות שנובעות מרכישת השותף.

 

סאטקום מערכות מחזיקה 5.9% בב- WIOCC, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 הכריזה WIOCC על חלוקת דיבידנד, כאשר חלקה של החברה עומד על סך של כ-190 אלפי דולר. כמו כן, במהלך הרבעון השני של שנת 2019 קיבלה החברה זיכוי בסך של 265 אלפי דולר .

 

דן זיצ’ק, מנכ"ל החברה: "הגידול בתוצאות החברה ברווח וברווחיות ברבעון השני לשנת 2019 מבטאים את המימוש המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של החברה. מגזר תקשורת נתונים צומח כבר 10 רבעונים לשיא של למעלה מ-12 מיליון דולר.

 

במקביל השיפור המשמעותי ברווחיות נובע מרכישת זכויות השותף במיזם החברה בקונגו , הטמעת טכנולוגיות חדשות, טיוב הסכמי השירותים והתייעלות בעלויות משאבי הלוויין. אנו ממשיכים להגדיל ולחזק את צבר החוזים שלנו שתומכים בהמשך הצמיחה הרווחית של החברה".

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לא מבין למה המניה יורדת

  לא מבין למה היא תמיד יורדת למרות שהיר רווחית
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  רובין 26/08/2019 09:18

 2. 2
  סאטקום מערכות

  לא מבין למה המניה יורדת תמיד למרות שהיא רווחית

  רובין 26/08/2019 09:00

 3. 3
  לא מבין למה המניה הזאת יורדת למרות שהיא מאד רוווחית

  רובין 26/08/2019 08:59