חדשות שוק ההון

מנועי בית שמש מציגה תוצאות שיא ברבעון השני

ההכנסות הסתכמו בכ-42.2 מיליון דולר, גידול של כ-85.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי זינק פי 3 והסתכם ב-4 מיליון דולר

חדשות ספונסר 22/08/2019 12:14

א+א-

חברת מנועי בית שמש מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2019 ומדווחת על הכנסות שיא בכל הפרמטרים. מכירות הקבוצה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-42.2 מיליון דולר, עלייה של כ-85.1% לעומת כ-22.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול במכירות נובע מהכללת חישולי כרמל לצד גידול אורגני (כ-2.7 מ’ דולר, גידול של כ- 12%).

 

מכירות חברת הבת חישולי הכרמל ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-16.7 מיליון דולר, עלייה של כ-15.3% לעומת כ-14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-7.1 מיליון דולר (המהווה כ-16.8% מההכנסות) לעומת כ-3.7 מיליון דולר (המהווה כ-16.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-91%.

 

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-4.8 מיליון דולר (המהווה כ- 11.5% מההכנסות), לעומת כ-2.1 מיליון דולר (המהווה כ- 9.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי מקורו בגידול ברווח הגולמי, וגידול בשיעור נמוך יותר ברמת ההוצאות ביחס לגידול בהכנסות.

 

הרווח התפעולי של חברת הבת חישולי הכרמל ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-3 מיליון דולר, גידול של כ-41.8% לעומת כ-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (במונחי פרופורמה).

 

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-4 מיליון דולר (המהווה כ-9.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-1.3 מיליון דולר (המהווה כ-5.6% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי מקורו בגידול ברווח התפעולי ומהכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך כ-0.8 מיליון דולר.

 

ה-EBITDA של הקבוצה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-6.6 מיליון דולר (המהווה כ-15.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-3 מיליון דולר (המהווה כ-13.2% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. 

 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 ביוני, 2019 הסתכם לכ-121 מיליון דולר לעומת כ-113.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח שהחברה השיגה בתקופת הדוח .

 

ההון עצמי לסך המאזן של הקבוצה ליום 31 במרץ, 2019 הינו כ-54.3%. צפי הכנסות החברה מהסכמי מסגרת ארוכי טווח מגיע במועד זה להיקף של כ-2.5 מיליארד דולר.

 

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש מסר: "בסיכום תוצאות פעילות הרבעון השני אנו מציגים גידול דו סיפרתי בפרמטרים העיקריים של הקבוצה הנובעים בין היתר מפעילות חישולי הכרמל אשר מוזגה באופן מלא כחלק מהקבוצה בתחילת 2019.

 

במקביל אנו ממשיכים להפנות את המאמצים הנדרשים להיערכות הקבוצה לייצור סדרתי של הפרויקטים החדשים כפועל יוצא מהגידול בצבר הסכמי המסגרת. במסגרת מאמצים אלו, אנו ממשיכים בעבודות ההקמה של מפעל הייצור החדש באתרי החברה, בהצטיידות באמצעי ייצור חדישים ויעילים ובגיוס והכשרת עובדים במרכז ההכשרה למקצועות התעופה במנועי בית שמש.

 

במהלך הרבעון הודענו כי חתמנו על העסקה הגדולה בתולדות קבוצת מנועי בית שמש עם חברת PWC הכולל חידוש והרחבה של ההסכם המקורי עם היקף הכנסות עתידי חזוי של כ-800 מיליון דולר על פני 20 שנות ייצור (2020-2039). אנו מאמינים כי שתי העסקאות תהוונה אבני דרך משמעותיות להשגת צמיחה ולבניית עתידה של הקבוצה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה