חדשות שוק ההון

איתן רכטר מוכר את חלקו בקרדן ישראל לדויטש ובירם

תמורת המכירה מסתכמת בכ-25 מיליון ₪ לפי 1.7 ₪ למניה; לאחר השלמת ההסכם יתפטר רכטר מכהונתו בדירקטוריון החברה

חדשות ספונסר 22/08/2019 11:16

א+א-

איתן רכטר, המחזיק ב-10% מהון המניות בקרדן ישראל מוכר את כל מניותיו בחברה לגיל דויטש ורוני בירם. השלושה הודיעו אמש לחברה על התקשרותם בהסכם לפיו ירכשו השניים את כל מניותיו של רכטר בתמורה כוללת של כ-25 מיליון ₪ לפי מחיר של 1.7 ₪ למניה, בחלקים שווים ביניהם.

 

בעלי השליטה בקרדן עד הודעת המכירה, הם יוסף גרינפלד המחזיק ישירות ובאמצעות חברה בשליטתו בכ-18.85% מהון המניות, אבנר שנור המחזיק בכ-27.46%, גיל דויטש המחזיק ב-13.77% מהמניות ורוני בירם המחזיק בכ-13.76%.

 

השלמת ההסכם נקבעה ל-30.9.2019, כאשר במועד ההשלמה יתפטר מר רכטר מכהונתו בדירקטוריון החברה והחברות המוחזקות. העסקה כפופה לזכות סירוב ראשון הקיימת לגרינפלד ושנור בהתאם להסכם בעלי המניות בחברה.

 

עוד סוכם בין הצדדים כי במידה ובתום 5 שנים ממועד ההשלמה או עד מועד בו קבוצת דויטש-בירם תחדל להיות בעלת שליטה בחברה (המוקדם מביניהם), ימכרו החזקות החברה בשתי חברות בתחום הרכב האוטונומי בהן מחזיקה החברה, וקבוצת דויטש-בירם תשלם לרכטר תשלום נוסף בגין המניות הנמכרות, המשקף 10% מהתמורה נטו שתתקבל בחברה ממכירת ההחזקות בחברות, בניכוי שיעור המס שאמור לחול על חלוקת התמורה האמורה כדיבידנד.

 

כמו כן סוכם על אופן קביעת התשלום הנוסף במקרה שקבוצת דויטש-בירם תמכור את מניותיה בחברה לפני שהחברה תמכור את החזקותיה בחברות האמורות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה