נובולוג: המחזור המנוהל ברבעון גדל ב-8% והסתכם לכ-1.3 מיליארד ₪

הרווח הגולמי ברבעון השני צמח בכ-20% והסתכם לכ-24 מיליון ₪; הרווח הנקי קטן ל-5.1 מיליון ₪ לעומת כ-6.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 22/08/2019 10:55

א+א-

חברת לוגיסטיקת התרופות וה- Health Care נובולוג מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2019 ולמחצית הראשונה של השנה.
 

המחזור המנוהל של החברה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-1,264 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 8% בהשוואה למחזור מנוהל של כ- 1,170 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעליה בהיקף הפעילות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של אינפומד החל מרבעון הראשון לשנת 2019 וטרגט קאר החל מרבעון השני לשנת 2019.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ- 24.2 מיליון ש"ח (24.3 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 20.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של 19.7% הנובע בעיקרו מעליה בהיקף הפעילות, ומאיחוד התוצאות של החברות דור ואינפומד וטארגט קאר, כאמור. הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-9.4 מיליון ש"ח (כ-9.2 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) גידול של כ- 1.6% בהשוואה ל-9.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .

 

העלייה ברווח התפעולי הושג על אף העובדה שברבעון המקביל הייתה הכנסה חד פעמית בגובה של 1.2 מיליון ₪ ולמרות גידול בהוצאות חשבונאיות שאינן קשורות לפעילות שנרשמו ברבעון בהיקף של כ-1.25 מיליון ₪ נוספים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות אלה נבעו מהפחתות של עודפי עלות רכישה וכן הוצאות בגין אופציות לנושאי משרה.

 

הרווח הנקי לרבעון השני לשנת 2019 הסתכם לכ-5.1 מיליון ₪ (3.5 מיליון ש"ח לאחר השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 6.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נרשם עקב הגידול בהוצאות החשבונאיות שנזקפו כתוצאה משערוך האופציות לרכישת המיעוט, הפחתת עודף עלות רכישה וגידול בהוצאות האופציות לעובדים בסך של 3.6 מיליון ₪ כמו גם, שינויי שערי חליפין.

 

ה- Adjusted EBITDA הסתכם ברבעון השני לשנת 2019 בכ- 15.8 מיליון ש"ח (20.5 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 13.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול חד של כ-17.3% הנובע בעיקרו מהעלייה בפעילות החברה, ממגוון המהלכים שהחברה מבצעת לרבות צעדי התייעלות ומאיחוד התוצאות הכספיות של אינפומד וטארגט קאר.

 

בחציון הראשון לשנת 2019 המחזור המנוהל הסתכם בכ-2,632 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 11.4% בהשוואה למחזור מנוהל של כ- 2,363 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בחציון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ- 49.2 מיליון ש"ח (49.3 מיליון ש"ח לאחר השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 41.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של 17.4%. 

 

הרווח הנקי בחציון הראשון לשנת 2019 הסתכם לכ-11.5מיליון ₪ (9.3 מיליון ש"ח לאחר השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 12.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מגידול בהוצאות אשר אינן קשורות לפעילות השוטפת של החברות בסך של 4.9 מיליון ₪ לפני מס.

 

ה- Adjusted EBITDA הסתכם בחציון הראשון לשנת 2019 בכ- 33.6 מיליון ש"ח (43.9 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ- 28.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג:"בסיכום הרבעון השני של 2019 ניכר כי מגמות הצמיחה והשיפור נמשכות כפי שהן באות לידי ביטוי בפעילות החברה ובתוצאות הפיננסיות . אנו מציגים גידול במחזור המנוהל הן ברבעון ובהן בחציון וצמיחה משמעותית ברווח הגולמי וב-Adjusted EBITDA. תוצאות אלה הושגו הודות למהלכים האסטרטגיים אותם אנו מובילים בשנתיים האחרונות, בדגש על העמקת פעילותנו בתחום אספקת שרותי ה- Home Care & Last Mile.

 

במהלך הרבעון הודענו על מימוש אופציית ה-CALL לרכישת יתרת האחזקות הן באינפומד והן בטארגט קאר, מוקדם מהמוסכם בהסכמי הרכישה המקוריים. כל אחת מהחברות הנרכשות עוסקת באספקת שירותי בריאות ללקוחות הקצה (Last Mile) בעולם ה-Health Care, תחום אשר הוגדר על ידנו כאחד ממנועי הצמיחה החשובים של הקבוצה. הבעלות המלאה תסייע לנו הן בהמשך חיזוק מעמדנו המוביל והן כפלטפורמה להמשך התרחבות בתחום.

 

אנו פועלים להמשך צמיחתה של הקבוצה וכחלק מכך, בכוונתנו להמשיך ולהתמקד בהשבחת הפעילויות הקיימות לצד איתור ופיתוח מנועי צמיחה נוספים. במסגרת תוכנית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה אנו מעריכים כי סך ה-EBITDA (לפני השפעת תקן IFRS16) מהפעילות בישראל צפוי להסתכם בלמעלה מ- 100 מיליון ש"ח בשנת 2021".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה