ה- FFO של אלוני חץ עלה ב-26% ברבעון השני ל-159 מיליון ₪

ההכנסות הסתכמו ברבעון ב-520 מיליון ₪, לעומת הכנסות של 126 מיליון ברבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד של 50 מיליון ₪ בספטמבר

חדשות ספונסר 22/08/2019 09:31

א+א-

קבוצת הנדל"ן אלוני חץ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל, מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2019 ומדווחת על עלייה של 13% בהכנסות החברה ברבעון, שהסתכמו ב-520 מיליון ₪ לעומת 462 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד קלות מ-171 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ל-170 מיליון ₪ ברבעון השני של 2019. ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה לרבעון השני לשנת 2019, הסתכם ב- 159 מיליון ש"ח, גידול של 26% לעומת 126 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 5.76 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 33.48 ש"ח למניה). ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום הינו 60.6 ש"ח. שיעור המינוף של החברה נכון להיום על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) –28.1%.

 

החברה מפרסמת גם את תוצאות המחצית הראשונה כולה. ההון העמי המיוחס לבעלי מניות החברה ירד בכ-1.5% לעומת המחצית המקבילה ב-2018. הקיטון בהון העצמי ברבעון הנוכחי נובע בעיקר מהתיסוף שחל בשקל למול המטבעות העיקריים בהן פועלת הקבוצה אשר הקטין את ההון בכ-195 מיליון ש"ח וכן חלוקת דיבידנד בסך של 169 מיליון ₪ ובקיזוז הרווח הנקי, גיוסי ההון ושינויים נוספים בסך כ-279 מ’ ₪. 

 

בחודש מרץ 2019 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2019 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 114 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 28 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 29 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

 

בהמשך לאמור, קיבל דירקטוריון החברה באוגוסט 2019 החלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי של שנת 2019 בסך של 29 אגורות למניה (50 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש ספטמבר 2019.

 

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: " בסיכום החציון הראשון לשנת 2019 נמשכת מגמת הצמיחה ותנופת העשייה בכל חברות הבנות בקבוצה:

 

אמות ממשיכה להציג צמיחה בפרמטרים התפעוליים, תוך שמירה על אחוזי תפוסה גבוהים. שיווקו של פרויקט ToHa1 (תוצרת הארץ) הסתיים ובימים אלה המגדל נמצא בשלבי איכלוס סופיים. 

 

לאמות ארבעה פרויקטים בשלבי בניה אשר היקף ההשקעה הצפוי הכולל בהם הינו 1.6 מיליארד ש"ח במהלך 4 השנים הבאות, ביניהם, הקרקע במודיעין עליה בונה החברה מרכז לוגיסטי מתקדם ביחד עם שופרסל ,פרויקט המשרדים בחולון , מתחם הלח"י בבני ברק ומתחם ה-1,000 בראשל"צ מערב. לאמות פרויקטים נוספים בשלבי ייזום ופיתוח המהווים בסיס רחב לצמיחתה בשנים הבאות .

 

 Carr ממשיכה להראות צמיחה בפרטמרים התפעוליים שלה הן באמצעות רכישת נכסים חדשים, הן באמצעות השבחת נכסים קיימים ובעיקר באמצעות קידום פרויקטי הייזום שבבעלותה. Carr מפתחת כיום 4 פרויקטים בוושינגטון ובוסטון בעלות הקמה של כ-1.5 מיליארד דולר ולהערכתה, עם השלמת הפרויקטים (בשנים 2022-2023) ה -NOI שיניבו, צפוי להכפיל את ה-NOI לשנת 2018.

 

במקביל, Carr ממשיכה להרחיב את פעילותה גם בבוסטון. בהתאם , Carr הגדילה ב-25% את זכויותיה בפרויקט One Congress, כך שנכון למועד זה מחזיקה ב-75% מהזכויות בפרויקט.Carr ושותפתה מנהלות משאים ומתנים להשכרת יתרת המגדל, לאחר שכמחצית משטחי המשרדים המתוכננים של המגדל הושכרו ל-.State Street Corporation

 

 Brockton Everlast ("BE") ממשיכה לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית להשקעה בשוק הנדל"ן המניב המסחרי בבריטניה. לאחר תאריך המאזן רכשה BE בניין משרדים רביעי בלונדון בהיקף השקעה של 106 מיליון ליש"ט, בשטח השכרה של כ-12 אלף מ"ר המניב NOI שנתי של כ- 4.8 מיליון ליש"ט . להערכת BE לנכס פוטנציאל השבחה מהותי באמצעות הוספת זכויות בניה.

 

בבעלותה של BE כיום נכסים בהיקף השקעה כולל בסך של 521 מיליון ליש"ט, המניבים NOI שנתי של כ- 26 מיליון ליש"ט. ההון העצמי שהשקיעה אלוני חץ לצורך רכישת ארבעת הנכסים מסתכם להיקף של 215 מיליון ליש"ט .

 

אנרג’יקס ממשיכה בפעילות האינטנסיבית בכל הטריטוריות הן בהקמה והן בהמשך פיתוח צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים ,מתוך מטרה להשיג יעד של 1,000 מגה וואט מחוברים בשנת 2022. אנרג’יקס מתחילה בימים אלה בהקמתם של ארבעה פרויקטים ראשונים בהספק של 82MWp בווירג’יניה.

 

במסגרת זו, התקשרה אנרגי’קס עם חברת Shell בעסקה לגידור מחירי החשמל של כ-80% מהספק הייצור הצפוי לפרויקטים ומכירת כלל התעודות הירוקות שיוקצו בגין ייצור החשמל, זאת לתקופה של כ-12 שנה. התקשרות זו מהווה את אחד הנדבכים החשובים לסגירה הפיננסית של הפרויקטים.

 

היקף הייזום האקטיבי המצטבר בחברות הקבוצה הינו 12 מיליארד ש"ח (חלקה היחסי של החברה הינו 4.2 מיליארד ש"ח). אנחנו מאמינים שמגוון הצעדים שעושות החברות הבנות של הקבוצה, מניחות תשתית איתנה לביסוס המשך צמיחת הקבוצה בשנים הקרובות."

 

מתחילת השנה ועד היום השקיעה אלוני חץ בחברות הבנות שלה סך של כ- 1.5 מיליארד ש"ח ומימשה סך של כ-210 מיליון ש"ח .

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה