מעלות מעדכנת את תחזית הדירוג של ממן לשלילית

" תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו שהשחיקה שחלה בביצועי מסוף המטענים של נתב"ג ב-2018 עשויה להימשך גם ב-12 החודשים הקרובים"

חדשות ספונסר 20/08/2019 15:25

א+א-

חברת מעלות מעדכנת היום את תחזית הדירוג של חברת מסופי המטענים ממן לשלילית בשל צפי להמשך שחיקה בביצועי מסוף המטענים בנתב"ג וביחסים הפיננסים. במעלות אומרים כי השחיקה מגיעה כתוצאה מהתחרות הגוברת ואובדן ההכנסות מחד ועלייה בהוצאות מאידך.

 

" אנו מעריכים כי ההכנסות והרווח התפעולי במסוף המטענים ימשיכו להישחק גם ב-2019-2020 מנגד, אנו מעריכים כי יחול שיפור מסוים בביצועים של פעילויות הלוגיסטיקה ושירותי התעופה", אומרים במעלות.

 

 

ההרעה נבעה מקיטון מתמשך בכמות המטענים המטופלים על ידי ממן כתוצאה מהתחרות עם סוויספורט, מקיטון משמעותי בכמות המטענים של אל-על ומאובדן של לקוח משמעותי. כמו כן נשחקה רווחיות מסוף המטענים, אשר הציג הפסד תפעולי ב-2018, כתוצאה מעלייה בהוצאות אבטחה ודמי הרשאה לרשות שדות התעופה ומהעלייה בשכר המינימום בשנים האחרונות.

 

נציין כי יכולתה של ממן להתמודד עם עלייה בהוצאות אלו באמצעות העלאת מחירים ללקוחותיה מוגבלת שכן מרבית התעריפים עבור השירותים שניתנים מפוקחים על ידי ועדת המחירים ללא קשר למבנה ההוצאות. בהתאם, אנו מעריכים כי שיפור הביצועים של מסוף המטענים מהווה אתגר משמעותי עבור החברה, שאם לא תצליח להתמודד עמו עשוי להביא לפגיעה ביחסים הפיננסיים שלה.

 

מנגד, בתחום הלוגיסטיקה הציגה ממן שיפור בהכנסות וברווח התפעולי על אף התחרות העזה בתחום, בזכות שיפור בתנאי ההתקשרות עם לקוחות קיימים והרחבת בסיס הלקוחות. אנחנו סבורים כי עקב התחרות העזה, ממן תתקשה להמשיך ולהגדיל את ההכנסות ממגזר זה, אשר עמדו בשנת 2018 על כ-545 מיליון ₪ בהשוואה לכ-505 מיליון ₪ ב-2017 .

 

בתחום שירותי התעופה ממשיכה ממן לשמור על יציבות, ואנו סבורים כי במגזר זה ייתכן שיפור קל לאור ההרשאה שניתנה לחברת הבת לאופר תעופה-גהי בע"מ לספק שירותים בשדה התעופה רמון.

 

בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים שממן לא תבצע רכישות או השקעות מהותיות שיעלו את רמת המינוף, ושהיא תשמור על יחסי כיסוי התואמים את הדירוג הנוכחי, לרבות יחס EBITDA להוצאות מימון. עם זאת, פרופיל הסיכון הפיננסי מושפע לשלילה מהיעדר מדיניות פיננסית מוצהרת, לרבות מדיניות דיבידנד או שמירה על רמת מינוף, דבר אשר מקטין את יכולת החיזוי שלנו לגבי השימוש בתזרימי המזומנים העתידיים.

 

אנו סבורים כי פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה נחלש בשנים האחרונות וכי חיזוק שלו ידרוש נקיטת צעדי התייעלות בעיקר בפעילות מסוף המטענים. נציין כי תרחיש הבסיס שלנו אינו מביא בחשבון זכייה אפשרית במכרזים חדשים, אשר צפויים לדרוש מממן להשקיע סכומים ניכרים, דבר שעשוי להעלות את רמת המינוף שלה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה