תוצאות חזקות למלם תים ברבעון השני עם עלייה של 13.3% ברווח הנקי

החברה רשמה עלייה של 12.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-545.5 מיליון שקל; הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-39.4 מיליון שקל, גידול של 20.8% לעומת המחצית המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 20/08/2019 14:29

א+א-

קבוצת שירותי ה-IT מלם תים מפרסמת היום את תוצאותיה העסקיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2019 ומדווחת כי הכנסות הקבוצה למחצית הראשונה של 2019 עמדו על 1.1 מיליארד שקל, גידול של 12.6% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 982.5 מיליון שקל.

 

ברבעון השני של 2019 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-545.5 מיליון שקל, גידול של 12.2% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2018, שהסתכמו ב-485.9 מיליון שקל. העלייה בהכנסות במחצית וברבעון נובעת מגידול בהכנסות של כל מגזרי הפעילות שבהם פועלת הקבוצה.

 

ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ- 113.5 מיליון שקל ובנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16 הסתכם בכ-76.8 מיליון שקל - גידול של 21.3% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018. ברבעון השני של 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ- 55.5 מיליון שקל ובנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16  בכ-37.4 מיליון שקל, עלייה של 19.8% ביחס לרבעון המקביל של שנת 2018.

 

הרווח הנקי למחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-39.4 מיליון שקל, גידול של 20.8% בהשוואה ל-32.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בכ-18 מיליון שקל, עלייה של 13.3% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה בשנת 2017, שעמד על כ-15.8 מיליון שקל.

 

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-37.3% במחצית הראשונה והסתכמו ב- 263.1 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר ממוצרי תוכנה ופרויקטים חדשים וכן ממכירה משמעותית ראשונה בחו"ל. הרווח התפעולי ממגזר זה גדל ב-105.6% במחצית והסתכם בכ-15.9 מיליון שקל. ברבעון השני של 2019 ההכנסות גדלו ב-44.6% ועמדו על 136.8 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק ב-190.6% ל-8.8 מיליון שקל.

 

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-96.8 מיליון שקל, עלייה של 10.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום. הרווח התפעולי ממגזר זה במהלך המחצית עמד על 23.3 מיליון שקל, גידול של 9.2%. ההכנסות בתחום ברבעון השני של השנה עמדו על 46.7 מיליון שקל, עלייה של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח התפעולי עמד על 11.5 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 2.8%.

 

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה הסתכמו ב-515.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 – גידול של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 16.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, גידול של 24.5% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נובעת בעיקר מהגידול בהכנסות ומהשפעת העלייה בשער החליפין הממוצע של הדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מתחום זה ברבעון השני עמדו על כ-248 מיליון שקל, עלייה של 2.3% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-7.5 מיליון שקל, גידול של 13%.

 

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 ב-231.1 מיליון שקל, עלייה של 8.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנרשמה בעיקר עקב גידול אורגני בפעילות, בקיזוז קיטון בהכנסות, הנובע ממספר קטן יותר של ימי עבודה בתקופת הדו"ח בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח התפעולי במחצית הסתכם בכ-10.4 מיליון שקל, עלייה של 2.6%. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות בתחום זה ב-113.9 מיליון שקל, עלייה של 8.1%, והרווח התפעולי הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל, ירידה של 21.4%, שנבעה ממספר ימי העבודה הנמוך יותר בתקופת הדו"ח, בהשוואה לתקופה המקבילה.

 

ההון העצמי של הקבוצה במאוחד הסתכם ב-498.6 מיליון שקל בסוף המחצית הראשונה של 2019, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של 31.7 מיליון שקל , עלייה של 1.4% בהשוואה ל-491.1 מיליון שקל בסוף 2018.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "מלם תים מסכמת מחצית ראשונה מצוינת, עם גידול בהכנסות וברווחיות של כל תחומי הפעילות. בימים אלה התקבלו האישורים הרגולטוריים לעסקה עליה חתמנו במהלך המחצית הראשונה עם אלתא, למכירת 50% מהחברה הבת אלטל תמורת כ-42 מיליון שקל, ובכוונתנו לפעול להשלמת העסקה בהקדם. בנוסף, בתחום החיסכון ארוך הטווח רשמנו בימים אלה ציון דרך עם העלייה לאוויר של המערכת החדשה לתפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות פסגות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה