אדגר: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב 62.9 מיליון ש”ח

החברה מודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-9 מיליון ש"ח בהתאם למדיניות הדיבידנד

מערכת ספונסר 15/08/2019 11:14

א+א-

 אדגר מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני השל השנה. ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השני לשנת 2019 בכ-62.9 מיליון ש"ח לעומת כ-60.4 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-4.2%. העלייה בהכנסות מהשכרת נכסים בתקופת הדוח בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח, נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מישראל וקנדה.

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-57.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 55.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

ה-FFO  ברבעון הסתכם בכ-18.2 מיליון ש"ח לעומת כ-17.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  תחזיתFFO  *): החברה חוזרת וצופה כי ה- FFO לשנת 2019 יעמוד על כ- 75-80 מיליון ש"ח, ובשנת 2020 יעמוד על כ-80-85 מיליון ש"ח וזאת על בסיס שיפור בשיעורי התפוסה והתקדמות האכלוס של הפרויקטים שנמצאים בשלבי אכלוס ושערי החליפין ליום 30 ביוני 2019.

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-39.5 מיליון ש"ח לעומת כ-14.2 מיליון ש"ח. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-36.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-9.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 ביוני 2019 בכ-1,054 מיליון ש"ח, כ-8 ש"ח למניה, לעומת כ- 1,034 מיליון ש"ח (כ-7.84 ש"ח למניה) ליום 31 בדצמבר 2018.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת 2019 עלה לכ-29 מיליון ש"ח ובנטרול השינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות  עומד על כ-34.1 מיליון ש"ח .

מצבת המזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2019 הסתכמה לסך של כ-247.4 מיליון ש"ח.

נדל"ן להשקעה (כולל נדל"ן בהקמה) – במהלך הרבעון החברה רשמה עליית ערך נכסים בסך של כ- 47.5 מיליוני ש"ח, בעיקר עקב שערוך נדל"ן בקנדה. העליה בנדל"ן קוזזה בחלקה עקב השפעת שערי החליפין. החברה השקיעה ברבעון כ-8 מיליון ש"ח בקנדה, כ-39 מיליון ש"ח בישראל באדגר 360 C וכ-11 מיליון ש"ח בפולין. עיקר ההשקעה בפולין בגין התאמות לדיירים והסבת שטחים נוספים למרחבי עבודה משותפים תחת המותג "Brian embassy".

 

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: " אנו שמחים לסכם את מחצית השנה הראשונה והרבעון השני לשנת 2019 עם המשך מגמת הצמיחה, על אף השפעת שערי החליפין. אדגר ממשיכה לפעול להשבחת נכסי החברה בכל אזורי הפעילות בהם אנו פועלים. אנו רואים כי הביקושים בקנדה, בתל-אביב ובבלגיה הוסיפו להיות גבוהים דבר אשר יובא לידי ביטוי בהגדלה של ה-NOI וה-FFO. החברה ממשיכה לעבוד במרץ לקראת הפתיחה הצפויה במהלך הרבעון השלישי של השנה של בניין אדגר 360 C בו אנו משיקים לראשונה בארץ, מתחם בן ארבע קומות של מותג הבית למרחבי עבודה "Brian Embassy",  הזוכה כבר לביקושים משמעותיים. אדגר תמשיך לפעול לצמיחה בפעילות החברה תוך מיקוד באסטרטגיה העסקית הכוללת הגדלת ה-FFO, חשיבה על פתרונות ערך לשוכרים והמשך השבחה וחיזוק הנכסים הקיימים."

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה