חדשות שוק ההון

הבינלאומי: רווח נקי של 224 מיליון ש”ח ברבעון השני

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד של 110 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 13/08/2019 11:11

א+א-

הבנק הבנלאומי מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה ומציג גידול של 14.3% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עם רווח של 407 מיליון ש"ח.

 

ברבעון השני של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-224 מליון ש"ח והתשואה להון הגיעה ל-11.3%. הרווח גדל בשיעור של 2.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים מסוימים ברבעון המקביל אשתקד (רווח ממכירת נכסים בסך של 33 מיליון ש"ח והוצאות בגין מיזוג אוצר החייל בסך 7 מיליון ש"ח) גדל הרווח הנקי ברבעון בשיעור של 16.1%.

 

הרווח המימוני צמח במחצית הראשונה של השנה ב-9.8% ל-1,412 מיליון ש"ח וברבעון השני של השנה ב-7.3%  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לציבור נטו גדל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ב-3.1% (גידול של 4.1% ביתרות הממוצעות) והסתכם ב- 85,549 מיליון ש"ח. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.14% מהאשראי לציבור, לעומת שיעור של 0.20% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הבינלאומי ממשיך להתייעל: יחס היעילות השתפר ל- 65.9% במחצית בהשוואה ל-68.8% בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו במחצית הראשונה של השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב- 2.9% והסתכמו ב-1,351 מיליון ש"ח. הקיטון בהוצאות ניכר בסעיפי ההוצאות השונים: משכורות והוצאות נלוות - ירידה של 1.7% , אחזקה פחת בניינים וציוד - ירידה של 5.3%, והוצאות אחרות - ירידה של 5.6%.

יחס הון עצמי רובד 1 עמד על 10.86% ויחס ההון הכולל  על 13.86%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם מתחילת השנה חילק הבנק 190 מיליון ש"ח כדיבידנד. תשואת הדיבידנד הגיעה  ל-4.6% . לאחר תאריך הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בסך של 110 מיליון ש"ח.

 

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי אמרה כי:  "תוצאות המחצית הראשונה של השנה משקפות את המשך המגמה בה צועד הבנק מזה תקופה, מגמה  שעיקרה צמיחה בהכנסות וצמצום בהוצאות וזאת תוך הקפדה על שמירת איתנותו הפיננסית הגבוהה של הבנק. השיפור ביעילות הבנק ניכר תודות לכך שמהלכי ההתייעלות שיישמנו  מקבלים ביטוי בהדרגה בעיקר עם מיזוג אוצר החייל ופרישת עובדים במסגרת תכניות פרישה מרצון. תהליכי הצמיחה, ההתיעלות , והאיתנות הפיננסית הגבוהה והמתמשכת הביאו  לכך שלאחרונה שתי חברות הדירוג שמדרגות את הבנק, הן מידרוג והן מעלותS&P  העלו את דירוג פיקדונות הבנק ל-  AAA".  

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה