מעלות מעלה את הדירוג של אלקטרה נדל”ן ל - ilBBB+

בעיקר בעקבות יישום מהיר של אסטרטגיית ההתמקדות במקבצי דיור בארה"ב

מערכת ספונסר 07/08/2019 17:34

א+א-

מעלות מעלה את הדירוג של אלקטרה נדל"ן ל +ilBBB, בעיקר בעקבות יישום מהיר של אסטרטגיית ההתמקדות במקבצי דיור בארה"ב; "בשנה האחרונה המשיכה אלקטרה נדל"ן ליישם בהצלחה ובמהירות את אסטרטגיית ההתמקדות במקבצי דיור בארה"ב, בין היתר באמצעות השלמת השקעת ההון שגויס (בהיקף הוני של כ-215 מיליון דולר) בקרן ההשקעות הראשונה וסגירה סופית של קרן ההשקעות השנייה (בהיקף הוני של כ-460 מיליון דולר).

העלאת הדירוג נתמכת בהערכתנו כי תזרים המזומנים השוטף הפרמננטי מהחלוקות השוטפות ודמי הניהול ממקבצי הדיור צפוי להיות בהיקף ההולם את הוצאות ההנהלה וכלליות והריבית של החברה.

בהתאם למדיניות הפיננסית, החוב נטו של החברה "על בסיס הדוח הכספי המאוחד" צפוי להמשיך לרדת בעיקר בעקבות התקדמות תכנית המימושים, מה שתומך בשיפור ביחסי הכיסוי.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי תזרים המזומנים השוטף הפרמננטי מהחלוקות השוטפות ודמי ניהול ממקבצי הדיור, כולל דיבידנדים מהחברות המוחזקות, צפוי להיות בהיקף ההולם את הוצאות ההנהלה וכלליות והריבית של החברה ב-12 חודשים הקרובים. זאת בהינתן החשיבות האסטרטגית של החברה עבור קבוצת אלקו שלהערכתנו תישמר בטווח הקרוב".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה