חדשות וול סטריט ושווקי העולם category name

אבן קיסר: הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני לשנה, הסתכם לכ- 6.4 מיליון דולר

זאת בהשוואה לרווח נקי של כ - 11.0 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2018

מערכת ספונסר 07/08/2019 16:38

א+א- 1

חברת אבן קיסר העוסקת בפיתוח וייצור של משטחי קוורץ, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני.

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו לסך של 141.1 מיליון דולר לעומת 149.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס של שערי מטבע קבועים, הכנסות הרבעון השני ירדו ב -2.9% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2018. שיפור המכירות בעסקי הליבה של החברה בארה"ב והמומנטום החזק הנמשך באנגליה, קוזז על ידי תוצאות מתונות מהצפוי באוסטרליה וקנדה, וכן מתוצאות חלשות יותר באיקאה ארה"ב ובאזורים אחרים.

הרווחיות הגולמית ברבעון השני הסתכמה לסך של כ- 28.2% לעומת כ- 32.4% ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית המתואמת ברבעון השני הייתה 27.3% לעומת 32.4% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם הנמוך מבטא בעיקר עלייה בעלויות הייצור ליחידה הנובע מספיגה נמוכה יותר של עלויות קבועות עקב ניצולת ייצור נמוכה והשפעות שינויים בשערי חליפין, שקוזזו בחלקם בעלויות חומרי גלם נמוכות יותר.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני הסתכמו בכ- 29.2 מיליון דולר, המהווים 20.7% מההכנסות, לעומת 35.1 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2018, שהינם 23.5% מההכנסות. בנטרול הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, ההוצאות התפעוליות קטנו לכ -19.4% מההכנסות, לעומת 21.7% ברבעון השני בשנת 2018 בעיקר עקב ירידה בהוצאות שיווק ומכירה.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 10.6 מיליון דולר לעומת כ- 13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA המתואמת, אשר אינה כוללת הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות חד פעמיות, הסתכם לסך של 19.2 מיליון דולר ברבעון השני לשנה זו, המייצגת מרווח של 13.6%. זאת לעומת EBITDA מתואמת של 24.6 מיליון דולר המייצג מרווח של 16.5% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווחיות בהשוואה לרבעון השני בשנת 2018, נובעת בעיקר מהירידה ברווחיות הגולמית שקוזזה בחלקה על ידי הקיטון בהוצאות התפעוליות, כמתואר לעיל.

הוצאות המימון ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ- 1.8 מיליון דולר לעומת הוצאות מימון של 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי מיוחס בעיקרו להשפעה השלילית של ייסוף הדולר האמריקאי אל מול המטבעות העיקריים האחרים של החברה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לכ- 6.4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של כ- 11.0 מיליון דולר ברבעון השני בשנת 2018. הרווח הנקי המדולל למניה ברבעון השני לשנת 2019 היה 0.19 דולר, בהשוואה לרווח נקי מדולל למניה של 0.32 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם המדולל למניה ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם ל- 0.23 דולר ביחס ל- 34.5 מיליון מניות, לעומת 0.43 דולר ביחס ל- 34.4 מיליון מניות ברבעון המקביל אשתקד.

מאזן החברה ליום 30 ביוני 2019 כלל יתרת מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לטווח קצר בסך 99.4 מיליון דולר ללא חוב בנקאי.

מדיניות הדיבידנד של החברה מאפשרת חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בטווח שבין 0.10 ל-0.15 דולר למניה, ולא יותר מ-50% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות על בסיס רבעוני ועל בסיס שנתי מצטבר, הנמוך מבניהם, כאשר כל חלוקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה. בהתאם למדיניות דיבידנד זו, אין בכוונת החברה לחלק דיבידנד בגין תוצאות הרבעון השני.

יובל דגים, מנכ"ל אבן קיסר, התייחס לתוצאות: "במחצית הראשונה של שנת 2019 גיבשנו צוות הנהלה חדש והתחלנו במימוש התוכנית הגלובלית להאצת הצמיחה. מהלכי הרה-ארגון אשר ביצענו בצפון אמריקה בתחילת השנה, באים לידי ביטוי בשיפור התוצאות בפעילות הליבה בארה"ב. שוק הקוורץ בארה"ב מהווה הזדמנות גדולה ונמשיך להתמקד במינוף פלטפורמת ההפצה שלנו בכדי להגדיל נתח שוק לאורך זמן. הדינמיקה בשווקים הגלובליים בעקבות הטלת המכסים בארה"ב על יבוא משטחי קוורץ מסין הביאה לביצועים חלשים מהצפוי ברבים מהשווקים מחוץ לארה"ב, אשר מתאימים את עצמם לתנאי השוק החדשים. אנו בטוחים שיש בידינו את התוכנית, האסטרטגיה והצוות הנכון להשגת יעדי החברה לטווח הארוך".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עוד חברה שאיבדה מזוהרה

    ומדוח לדוח מראה נסיגה עקבית זה מספר שנים...
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    דוד 10 07/08/2019 16:41