חדשות וול סטריט ושווקי העולם

צ’ק קאפ: ההפסד במחצית 2019 הסתכם בכ- 6.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ- 4.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו, ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 2.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 07/08/2019 16:28

א+א-

חברת צ’ק-קאפ המצויה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה הרפואית, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים הראשונים לשנת 2019;

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו, ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 2.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מגידול של כ- 0.5 מיליון דולר בהוצאות בגין ניסוי ה- post CE approval ולניסוי ה- Pilot של החברה המצוי בעיצומו, מגידול של כ- 0.3 מיליון דולר בשכר ובהוצאות נלוות כתוצאה מהגידול בכח-האדם וכן מגידול של כ- 0.1 מיליון דולר בהוצאות שלא במזומן בגין אופציות לעובדים.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 0.9 מיליון דולר, בדומה להוצאות ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 3.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מימון, נטו ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 139 אלף דולר, בהשוואה להכנסות מימון בסך של כ- 30 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהכנסות ריבית בגין פקדונות בבנקים.

ההפסד ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 3.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ- 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים, מזומן מוגבל, ופקדונות בנקאיים לזמן קצר נכון ל- 30 ביוני 2019 הסתכמו לסך של כ- 14.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 17.3 מיליון דולר נכון ל- 31 במרץ 2019 ולכ- 14.6 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2018.

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בסך של כ- 4.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 3.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מגידול של כ- 0.8 מיליון דולר בהוצאות בגין ניסוי ה- post CE approval וניסוי ה- Pilot המצוי בעיצומו, כמו גם מגידול של כ- 0.4 מיליון דולר בשכר ובהוצאות נלוות כתוצאה מהגידול בכח-האדם וכן מגידול של כ- 0.2 מיליון דולר בהוצאות שלא במזומן בגין אופציות לעובדים. הגידול בהוצאות קוזז בחלקו על ידי מענק של כ- 58 אלף דולר שהתקבל מהרשות הישראלית לחדשנות (IIA).

הוצאות הנהלה וכלליות במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בסך של כ- 1.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 1.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול של כ- 0.4 מיליון דולר בהוצאות שלא במזומן בגין אופציות לעובדים וכן כ- 0.1 מיליון דולר בשירותים מקצועיים. גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון של כ- 0.2 מיליוןדולר בשכר והוצאות נלוות.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 6.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 4.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בסך של כ- 153 אלף דולר, בהשוואה להכנסות מימון בסך של כ- 9 אלפי דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהכנסות ריבית בגין פקדונות בבנקים.

ההפסד במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 6.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ- 4.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 6.3 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מספר המניות הרגילות נכון ל- 30 ביוני 2019 הינו כ- 8,238,462, כולל 2,906,376 מניות רגילות שהונפקו במסגרת ההשקעה שהושלמה בפברואר 2019.

צ’ק-קאפ  (NASDAQ: CHEK), ( (NASDAQ: CHEKZ), (NASDAQ: CHEKW, חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה הרפואית המפתחת את  C-Scan®, המערכת הראשונה והיחידה המבוססת על גלולה לביצוע בדיקות סקר למניעת סרטן המעי הגס על ידי איתור פוליפים טרום סרטניים, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים הראשונים לשנת 2019.  

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה