רווחי סלע נדל”ן עלו ברבעון השני ב-17%

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-54.6 מיליון ₪; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסוף אוגוסט; צופה הכנסות של 207 מיליון שקל בשנת 2019

חדשות ספונסר 04/08/2019 11:33

א+א-

חברת סלע נדל"ן, קרן להשקעות במקרקעין, מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השני של 2019. נכון ל-30.6.2019, פעילותה העסקית של החברה כוללת החזקה ב- 34 נכסים מניבים, המשמשים כבנייני משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, תחנות תדלוק ובית מלון. המשרדים מושכרים לכ- 500 שוכרים, בשטח כולל של 430 אלף מ"ר הכולל 150 אלף מ"ר שטחי חניה.

 

את הרבעון השני מסכמת סלע נדל"ן עם עליה של 14% ב-NOI שהסתכם ב-54.6 מיליון ₪. ה-FFO הריאלי עלה ב-17% והסתכם ב-19.2 מיליון ₪. בסיכום המחצית הראשונה של השנה, ה-NOI הסתכם לסך של 106.6 מיליון ש’’ח, המהווה גידול של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול במצבת הנכסים של החברה, מהעלאת שכר דירה בחידוש הסכמי שכירות וכן מגידול בשיעורי התפוסה הממוצעים בנכסי החברה.

 

ה-FFO  הריאלי של החברה עלה במחצית הראשונה של 2019 בשיעור של 22%. הגידול נובע מרכישת נכסים נוספים במהלך 2018 ו- 2019, גידול בשיעורי התפוסה ובשכ"ד כאמור, וכן מהמשך הקיטון בעליות המימון של החברה.

 

היקף הנכסים המניבים של החברה מסתכם ב- 3.04 מיליארד ש’’ח. שיעור התפוסה הממוצע בנכסים ליום 30 ביוני 2019 גדל ל- 96.75%. החברה מציינת כי מאז שנת 2013 גדל היקף הנכסים המניבים של החברה ב-187%, מ-1.06 ב-2013 ל-3.04 בתום המחצית השניה של 2019.

 

החברה מפרסמת תחזית לשנת 2019, לפיה מעריכה החברה כי ה-NOI שלה יסתכם השנה ב-207 מיליון ₪, וה-FFO יגיע ל-144 מיליון ₪. התחזית ניתנת בהנחה שלא יחולו שינויים מהותיים בסביבה העסקית בה פועלת החברה וכן בהנחה כי חידושי חוזי שכירות שוטפים ב-2019 וכן אכלוס שטחים פנויים יגיעו לתפוסה ממוצעת של כ-96%.

 

בנוסף, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד של  10.7 אג’ למניה, בסוף חודש אוגוסט.

 

 גדי אליקם מנכ"ל סלע נדל"ן אמר עם פרסום הדו"חות: "תוצאות המחצית השניה מעידות על צמיחה חזקה בפעילות החברה. החברה קשורה בהסכמי שכירות ארוכי טווח עם מרבית השוכרים העיקריים שלה והיא במגמה מתמשכת של הפחתת שיעורי הריבית על האשראי".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה