חדשות שוק ההון

לא רק פלאפון: דסק”ש מעריכה הפחתת ערך של עד 600 מיליון ₪ לסלקום

יומיים בלבד לאחר שבזק פרסמה אזהרת רווח על פלאפון, מצטרפת גם דסק"ש ומזהירה מפני ירידת ערך המוניטין בסלקום

חדשות ספונסר 01/08/2019 13:53

א+א- 1

חברת השקעות דיסקונט בע"מ מודיעה היום כי במסגרת היערכותה של החברה לאישור ופרסום דוחותיה הכספיים ליום 30.6.2019, ולאור, בין היתר, הירידה הגדולה בשווי השוק של סלקום ישראל בע"מ והעלייה בתשואות אגרות החוב שלה במהלך הרבעון השני של שנת 2019, מבצעת החברה בחינה לירידת ערך המוניטין והמותג המיוחסים לסלקום.

 

במסגרת הבחינה האמורה, התקבלה בחברה אינדיקציה ראשונית ממעריך שווי חיצוני בקשר לעבודה כלכלית בנושא בחינת ירידת ערך של המוניטין והמותג המיוחסים בדוחותיה הכספיים של החברה לסלקום .

 

בהתאם לאינדיקציה שהתקבלה החברה מעריכה כי ערך הנכסים שייוחסו לפעילותה של סלקום בניכוי ההתחייבויות שייוחסו לפעילותה של סלקום בדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני, (לרבות יתרות המסים הנדחים המיוחסים לעודפי העלות שנוצרו בעת רכישתה של סלקום שכנגדם רשמה החברה מוניטין) יהיה גבוה מסכום בר ההשבה של פעילותה של סלקום, ועל-כן צפויה החברה לרשום הפחתה בגין ירידת ערך מוניטין בדוחות הכספיים בסכום המוערך בטווח של בין 500 ל-600 מיליון ש"ח.

 

החברה מבהירה בדיווח שלה כי מדובר בהערכה ראשונית של החברה המבוססת על אינדיקציה ראשונית ממעריך השווי החיצוני כאמור ועל ערך פעילות סלקום בספרי החברה בתום הרבעון הראשון של השנה. נכון למועד זה טרם הושלמה העבודה הכלכלית וטרם נסקרה על-ידי רואה החשבון המבקר של החברה או נדונה על-ידי ועדת המאזן ודירקטוריון החברה, ועם השלמתה ייתכן שסכום ההפחתה יהיה שונה ואף שונה מהותית מהמצוין.

 

עוד מובהר, כי על-פי האינדיקציה הקיימת במועד זה, לא נדרשת הפחתה בגין ירידת ערך מוניטין בדוחות הכספיים של סלקום עצמה. יצוין, כי החברה מחזיקה כ-44.08% מהון המניות המונפק וכ-47.01% מזכויות ההצבעה בסלקום.

 

כזכור שלשום דיווחה בזק כי ישנה אפשרות לירידת ערך בשוויה של פלאפון, שעלולה להביא למחיקה בספרים של סכום המוערך בטווח של בין 0.8 ל-1.1 מיליארד ₪. שוויה של פלאפון בדוחות בזק הקודמים עמדה על 2.9 מיליארד ₪, ואת הרבעון הראשון החברה סיימה עם רווח נקי של שני מיליון ₪ בלבד. בבזק הסבירו אז שחבילות הגלישה הזולות ומלחמת המחירים בין חברות הסלולר השונות המביאה לשיעורי נטישה גבוהים, הם הגורמים לירידה בהכנסות.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כבר מגולם במחיר אפילו מעבר לא מאמין

    שתיהיה השפעה כל שהיא לרעה על המניה אלא להפך.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    AHRKH 01/08/2019 14:30