חדשות שוק ההון

הממונה על התחרות אישרה את רכישת צינור EMG על ידי דלק ונובל

הממונה החליטה להתנות את אישור העיסקה בתנאים שיבטיחו שיבוא גז עתידי ממצרים לא ייחסם ומאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו לייצא גז למצרים באמצעות הצינור

חדשות ספונסר 31/07/2019 15:45

א+א-

הממונה על התחרות אישרה היום (31.7.19) את רכישת חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל בתנאים שעל פיהם לוויתן ותמר יחוייבו לאפשר עסקת החלפת גז (SWAP), ובעלי הצינור יחויבו להוליך גז טבעי גם עבור מאגרים אחרים (open access). בנוסף, הממונה חייבה את הצדדים להביא בפניה את הסכם ההפעלה של הצינור לבחינה מחודשת בעוד 10 שנים.

 

EMG היא הבעלים של צינור להולכת גז טבעי המחבר בין אל עריש שבמצרים לאשקלון. החל משנת 2012 הצינור אינו נמצא בשימוש בשל מספר אירועים ביטחוניים שהובילו לפיצוצו במספר אתרים.

 

דלק, נובל וחברה בבעלות ממשלת מצרים מבקשות לרכוש 39% מהון המניות של EMG וכן לקבל זכויות להפעלת הצינור לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה ב-10 שנים נוספות. רכישת הצינור נועדה לאפשר אספקה סדירה של גז מלוויתן ותמר למצרים במסגרת ההסכמים שחתמו השותפות במאגרים עם לקוחות במצרים.

 

בתום בדיקה מעמיקה, החליטה הממונה להתנות את אישור העיסקה בתנאים שיבטיחו כי לא ייחסם יבוא גז עתידי ממצרים וכי מאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו אף הם לייצא גז למצרים באמצעות הצינור.

 

בחינת המיזוג העלתה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין ועל כן לא עולה חשש שדלק ונובל ימנעו באמצעות העסקה יבוא גז טבעי ממצרים לישראל. עם זאת, לאור העובדה שמדובר על הסכם לשנים רבות קדימה ואין לרשות יכולת לחזות שינויים גיאופוליטיים או כלכליים שישפיעו על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בעתיד, הוטלו תנאים שיבטיחו היתכנות ליבוא גז ממצרים לישראל ככל שאכן תהיה אפשרות כזו.

 

בכדי לאפשר יבוא גז ממצרים חייבה הממונה את לוויתן ותמר לאפשר עסקת החלפת גז. משמעות התנאי היא שכאשר יבקש ספק מצרי לייצא גז ללקוח ישראלי, לוויתן ותמר יהיו חייבות לספק את הגז בהתאם להסכם שבין ספק הגז המצרי ללקוח הישראלי וזאת בתמורה לכך שספק הגז המצרי יספק גז טבעי ללקוח של לוויתן ותמר במצרים.

 

התנאי מונע מדלק ונובל לפגוע ביבוא גז טבעי לישראל באמצעות אחזקתן בצינור הגז. יתר על כן, התנאי אף מקל על יבואן פוטנציאלי לייבא גז לישראל מאחר שהאפשרות להחליף גז חוסכת, בין היתר, את עלויות השמשת הצינור והשימוש בו.

 

עוד חייבה הממונה את החברות המתמזגות להביא את הסכם ההפעלה לבחינתה המחודשת בעוד עשר שנים מהיום. כך, אם בעוד 10 שנים ישתנו הנסיבות ויתאפשר יבוא גז ממצרים לישראל, תוכל הממונה להתאים את החלטתה לנסיבות שיתקיימו אז.

בנוסף, הטילה הממונה תנאי open access המחייב את בעלי הצינור לאפשר לשחקנים בישראל שירצו לייצא גז למצרים גישה לצינור. אפשרות זו עשויה לתמרץ שחקנים חדשים להיכנס לשוק חיפוש הגז הטבעי ובכך, לעודד תחרות בין מאגרי הגז בישראל.

 

הממונה בחנה טענות שהועלו בפניה, שלפיהן מטרת העסקה לרכישת צינור הגז היא לחסום אפשרות ליבוא של גז מצרי לישראל על מנת לשמר את כח השוק של דלק ונובל במכירת גז טבעי לישראל. הממונה מצאה שאין יסוד לחשש זה בעיקר מן הטעמים הבאים: ראשית, ראיות שהובאו בפני הממונה מלמדות כי עסקת רכישת צינור הגז נועדה בראש ובראשונה לשרת עסקה גדולה בהיקפה של יצוא גז ממאגרי לוויתן ותמר למצרים.

 

שנית, בדיקות שערכה הממונה הראו שאין היתכנות ליבוא גז ממצרים בטווח הנראה לעין. במצרים קיים מחסור בגז וקיים ספק ממשי אם ממשלת מצרים תאפשר יבוא גז לישראל. שלישית, אם בעתיד יבקש גורם במצרים לייצא גז ממצרים לישראל, יש באפשרותו להקים צינור חדש וחלופי.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה