נייר חדרה: הרווח הנקי ברבעון השני צנח ב-68%

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לכ- 86 מיליוני שקלים ברבעון השני; החברה תמשיך בביצוע התכנית לרכישה עצמית של מניותיה החל מה- 1.8 בהיקף של כ- 10 מיליון שקלים

חדשות ספונסר 31/07/2019 10:21

א+א- 1

נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני של השנה ומסכמת רבעון חלש עם ירידה בהכנסות וברווח הנקי. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-402 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 439 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער נובע ממגזר גלילי הנייר לקרטון עקב ירידת מחירי המכירה בעולם.

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות) ברבעון השני של 2019 הסתכם בכ-50 מיליון שקלים (כ-12.4% מסך ההכנסות), לעומת כ-60 מיליון שקלים (כ-13.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווחיות החברה נבעה מירידת מחירי גלילי הנייר לקרטון בעולם ובארץ וקיטון הרווחיות במגזר זה.

 

יצויין כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2019 מיישמת החברה שבשליטת קרן פימי, את תקן החשבונאות IFRS16. יישום התקן הביא לכך שהוצאות חכירה (כגון שכירות מבנים וחכירת כלי רכב) בסך של כ-15 מיליון שקלים לרבעון נרשמו כהוצאות פחת והוצאות מימון.

 

הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות עמד ברבעון השני של 2019 על כ-14 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-38 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון השני בכ-10 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להוצאות מימון של כ-7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נובע מהשפעת יישום תקן IFRS16 בסך של כ-3 מיליון שקלים.

 

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-7 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 22 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים: "תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ- 86 מיליוני שקלים. היום, בנקודת ההחלטה על האצת אסטרטגיית המיקוד בתחום האריזה, המחזור והנייר והשקעת כ- 200 מיליון שקלים בשנים הקרובות בהסבת מכונה 4, עומדים לרשות נייר חדרה תזרים חזק, מאזן איתן וחוב פיננסי נטו נמוך. החברה תמשיך לנקוט במדיניות פיננסית שקולה ואחראית בכדי לשמור על רמת מינוף נמוכה."

 

החברה הודיעה על ביצוע השקעה אסטרטגית ותמשיך בביצוע רכישה עצמית של מניותיה בהיקף של כ-10 מיליון שקלים.

 

גדי קוניא, מנכ"ל נייר חדרה: "תוצאות הרבעון השני משקפות בעיקר את ירידת המחירים בשוק גלילי הנייר לקרטון בעולם. להערכתנו, ירידה זו נובעת מהאטת קצב הצמיחה בעולם ובפרט בסין, שהיא שחקן מפתח בעולם מוצרי האריזה והנייר. להבנתנו, מדובר במחזוריות המתרחשת מידי תקופה, אולם מי שיבחן את מגמת הביקוש ומחירי המכירה בשוק מוצרי האריזה על פני זמן ארוך, יזהה כי על פני כשלושה עשורים, ניכרת מגמה עקבית מובהקת של גידול בביקוש וכתוצאה, מחירי המכירה במגמת עלייה.

 

אנו מאמינים כי המגמה השלילית הנוכחית הינה זמנית ואת תכניות הפעולה להשבחת החברה ושיפור רווחיותה לאורך זמן, אנו מבססים על המגמות החיוביות וחוסנו של השוק על פני שנים וכן על תחזיות הצמיחה של ענקי התעשייה בה אנו פועלים.

 

בהתאם, אנו שמחים להודיע כי דירקטוריון החברה אישר מהלך להאצת אסטרטגיית החברה למיקוד בעולמות האריזה, המחזור והנייר. במהלך שצפוי להימשך כשנתיים תשקיע החברה כ- 200 מיליוני שקלים בהסבת מכונה מס’ 4 במפעל הנייר של החברה בחדרה, מייצור של ניירות כתיבה והדפסה ("נייר לבן") לייצור של גלילי נייר ממוחזרים לקרטון ("נייר חום").

 

אנו עוברים מאוקיינוס אדום - שוק הנייר הלבן המתמודד מזה שנים עם ירידה בביקוש - לאוקיינוס הכחול של הנייר החום, שהינו חומר הגלם למוצרי אריזה מקרטון, שוק שצומח בהתמדה. יודגש כי פעילות נייר חדרה בתחום הנייר הלבן לא תופסק, שכן גם כיום חלק מפעילותנו בתחום מבוססת על פעילות מסחרית של ייבוא מוצרי נייר והפצתם בשוק המקומי. פעילות זו תמשך ותורחב.

 

חשוב להבין כי המהלך האסטרטגי רחב יותר מהסבה תפעולית של מכונה. זהו מהלך חוצה חברה שהתועלות הצפויות ממנו נוגעות במרבית מגזרי הפעילות של החברה, שעשויים לצמוח ולהשתפר באופן שיגדיל את רווחיותם וערכם.

 

לסיכום ניתן לומר שהשקעה אסטרטגית זו תומכת בהתמקדות החברה בתחומי האריזה והמחזור, הגדלת פעילות המחזור כחלק ממגמה עולמית, עצירת ההפסדים במגזר ניירות כתיבה והדפסה ובניית תשתית לצמיחה לשנים רבות קדימה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    נשאר עוד 4 אחוז

    לסיום תוכנית הרכישה זהירות שם
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    O1984 31/07/2019 10:28