אלקו השלימה את רכישת סופרגז מעזריאלי

החברה תשלם כ-750 מיליון ₪ לאחר ניכוי החובות של סופרגז וחברות הבת; הכנסות סופר גז ברבעון הראשון השנה עמדו על 188 מיליון ₪ והרווח הנקי הגיע ל-30 מיליון ₪

חדשות ספונסר 28/07/2019 10:17

א+א-

חברת אלקו שבשליטת האחים זלקינד מדווחת הבוקר על השלמת העסקה עם קבוצת עזריאלי לרכישת מלוא הון המניות של גרנית הכרמל המחזיקה בבעלות מלאה בסופרגז, חברת הפצת הגז הישראלית. חלק מהפעילויות והנכסים של גרנית הכרמל הוחרגו מן העסקה, וישארו בידיה, או ימכרו לצד שלישי לפני השלמת העסקה.

 

המכירה של סופרגז מגיעה לאחר שקבוצת עזריאלי דיווחה לאחרונה על כוונתה להתמקד בתחומי הליבה של פעילות הנדל"ן ועל כן היא בוחנת את אחזקותיה בתחומים שאינם נדל"ן.

 

תמורת הרכישה תשלם אלקו לעזריאלי, סכום של 1.017 מיליארד ₪, בניכוי החוב הפיננסי של גרנית הכרמל, סופרגז וחברות הבת שלה, שעומד על כ-250 מיליון ₪. על פי ההסכם אלקו תשלם 10 מיליון ₪ כמקדמה על חשבון התמורה. במידה והעסקה לא תושלם עד סוף אוקטובר 2019, תשלם אלקו 40 מיליון שקלים נוספים, ובמועד השלמת העסקה תשולם היתרה ב-7 תשלומים לא שווים מדי 12 חודשים. עזריאלי צפויה לרשום רווח של 355 מיליון ₪ מהמכירה.

 

אלקו תשעבד לטובת עזריאלי כ-80% ממניות סופרגז, בשעבוד קבוע וראשון. שיעור השעבוד יופחת בהדרגה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, עד לסיום כל התשלומים.

 

בכוונת הצדדים להשלים את העסקה עד ה-31.10.2019, אולם הדבר מותנה בקבלת אישור הממונה על התחרות, אישור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רשות הגז הטבעי ואישורי צדדים שלישיים. במידה וכל האישורים הללו לא יתקבלו עד למועד שקבעו החברות להשלמת העסקה, פרק הזמן יוארך אוטומטית עד ל-31.12.2019, וקיימת אפשרות להאריך אותו גם עד לסוף שנת 2020.

 

סופרגז, העוסקת בשיווק גז למגזר הביתי ולמגזר המסחרי והתעשייתי, מפרסמת לקראת המכירה את נתוניה הכספיים. בשנת 2018 עמדו הכנסות החברה על 572 מיליון ₪ והרווח הנקי שלה הסתכם ב-61 מיליון ₪. ברבעון הראשון של 2019 הכנסות החברה עמדו על 188 מיליון ₪ והרווח הנקי הסתכם ב-30 מיליון ₪.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה