חדשות שוק ההון

אנלייט במו”מ להשקעה נוספת בפרויקט אנרגית הרוח בספרד

החברה מנהלת מו"מ עם "נובאסק" להשקעה בהיקף של 80-100 מיליון אירו; הפרויקט נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים

חדשות ספונסר 25/07/2019 10:45

א+א-

חברת אנלייט אנרגיה, המקימה את פרויקט Gecama, פרויקט אנרגיית רוח בספרד בהספק של כ-300 מגה וואט , מדווחת היום על על קיום משא ומתן לעסקת השקעה נוספת בהיקף של כ-80-100 מיליון אירו עם חברת נובאסק, שהיא חברה פרטית העוסקת בגיוס השקעות לפרוייקטים בתחום התשתיות.

 

על פי מתווה העסקה עם נובאסק, תגייס החברה את הכספים לצורך עסקת ההשקעה באמצעות חברה ייעודית, בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים כשירים או משקיעים בעלי סיווג דומה, תחת הרגולציה הרלוונטית של רשויות ניירות הערך בכל אחת מהמדינות בה יתבצע הגיוס, כולל באמצעות הנפקת ניירות ערך דיגיטליים בטכנולוגיית בלוקצ’יין.

 

עסקת ההשקעה תותנה בכך שנובאסק תצליח לגייס את סכום ההשקעה במלואו עד מועד שנקבע, שהינו כ-3 חודשים לפני הגעה למוכנות הקמה של הפרויקט). על פי הערכות החברה, במידה ועסקת ההשקעה תתממש, ההשקעה תתבצע בפרמיה משמעותית הצפויה לשפר מהותית את התשואה בגין הפרויקט לחברה ולשותפיה.

 

בנוסף, על פי הערכות החברה, השלמת עסקת ההשקעה יחד עם עסקת ההשקעה המוסדית, תאפשר לפרויקט GECAMA להשיג מתווה מימון הכולל הקטנה של מרכיב החוב הבכיר בפרויקט, וכפועל יוצא מכך הקטנת המינוף בפרויקט. החברה מעריכה כי במתווה כאמור, שיעור המינוף של הפרויקט בחוב בכיר RECOURSE NON יהיה כ- 50%-30% מעלות הפרויקט הכוללת.

 

החברה מעריכה, כי אם לא תושלם עסקת ההשקעה, שיעור החוב הבכיר צפוי להיות כ- 50%-60% כאשר החברה ממשיכה לקדם במקביל גם חלופות מימון שיוכלו לשמש אותה אם עסקת ההשקעה לא תתממש.

 

להערכת החברה, מימון הפרויקט במינוף נמוך יותר, יאפשר לחברה חופש פעולה נרחב יותר בבחירת תמהיל מכירת החשמל המיוצר בפרויקט בתנאי שוק ו/או בהסכמי גידור ו/או בהסכמי מכירת חשמלבאופן שעשוי לשפר את רווחיות הפרויקט.

 

בהתאם לדיווחי החברה הקודמים בנושא, הפרויקט מצוי בשלבי פיתוח מתקדמים ועד היום הושלמו תסקיר סביבתי, תכנית מאושרת (תב"ע), הבטחת זכות החיבור לרשת והשגת מרבית הזכויות בקרקע, והשלבים שנותרו להשלמת הפיתוח כוללים הוצאת היתרי בניה והשלמת הבטחת הזכויות בקרקע ליתרת שטחי הטורבינות ולתוואי קווי החשמל.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה