חדשות שוק ההון

מודיעין בהסכם לקבלת אופציית שותפות בפרויקט חיפוש נפט וגז בדנמרק

בנוסף מנהלת מודיעין משא ומתן לקבלת אופציה לרכישת זכויות ברישיונות ימיים מול חופי אנגליה

חדשות ספונסר 25/07/2019 09:53

א+א-

מודיעין אנרגיה מדווחת כי התקשרה בהסכם אופציה לרכישת זכויות בפרויקט חיפושי נפט וגז בשטחים ימיים בים הצפוני מול חופי דנמרק, וכן על כך שהיא מנהלת מו"מ לקבלת אופציה לרכישת זכויות בפרויקט לחיפושי נפט וגז מול חופי אנגליה. באם ימומשו האופציות, צפויה מודיעין להרחיב את פעילותה גם לתחום הקידוחים הימיים הרדודים, המאופיינים בעלות נמוכה יחסית ופוטנציאל גבוה. זאת בנוסף לתשתית התגליות והקידוחים המפיקים בקליפורניה, עליהם דיווחה השותפות ברבעונים האחרונים.

 

בפרויקט בדנמרק קיים רישיון ימי במים רדודים, בעומק של כ-35 מטר, בשטח של 427 קמ"ר בים הצפוני, כ-220 ק"מ ממערב לחופי דנמרק ובשטחה. חברת הנפט הלאומית של דנמרק מחזיקה ב-20% מהזכויות ברישיון.

 

בעלי הזכויות הקיימים בפרויקט זה מנהלים משא ומתן לצירוף חברה ציבורית זרה .  למודיעין אופציה לרכישת 10% עד 15% מהזכויות, בתנאים זהים או דומים לאלו שיסוכמו עם החברה הזרה. שיעור הזכויות שתרכוש מודיעין יקבע בהתאם לזכויות לשיעור הזכויות שתרכוש החברה הזרה (25% - 30%), אם וכאשר תחליט להצטרף לפרויקט.

 

בשטח הרישיון נערך סקר סייסמי תלת-ממדי (D3). מימוש האופציה יתבצע לאחר שיושלמו, לשביעות רצון השותפות , תכנון הקידוח ועיבוד מחדש של הסקר הסיסמי. האופציה ניתנת למימוש עד ל-30.11.2019.

 

תמורת האופציה תשלם מודיעין 44-66 אלף דולר, כאשר הסכום ייקבע בהתאם לשיעור הזכויות שתרכוש מודיעין. הסכום ישמש את בעלי הרישיון למימון הפעילות עד תום תקופת האופציה. סכום זה משקף את חלקה הצפוי של מודיעין במימון העלויות עד תום תקופת האופציה.

 

במידה ומודיעין תבחר לממש את האופציה, השותפות והחברה הציבורית יממנו את הפעילות בשטח הרישיון בשיעור כפול מחלקם היחסי , או שיעור אחר שיוסכם בין הצדדים, עד סיום הקידוח הראשון. במקרה של רכישת 10% מהזכויות, חלקה של מודיעין בעלויות מוערך בכ-3.5 עד 5.5 מיליון דולר, ובמקרה של רכישת 15%, חלקה של מודיעין בעלויות מוערך בכ-5 עד 8.5 מיליון דולר. מובהר כי בפרויקט זה אין תמלוג על למדינה או לבעלי הזכויות הנוכחיים ברישיון.

 

הפרויקט בשטח אנגליה כולל ארבעה רישיונות ימיים במים רדודים, בשטח כולל של 2,450 קמ"ר בים הצפוני, כ-140 ק"מ ממזרח לחופי אנגליה. מודיעין מנהלת משא ומתן לקבלת אופציה לרכישת 20% מהזכויות בפרויקט בתמורה ל-300 אלף דולר. בשטח הרישיונות נערך סקר סייסמי תלת מימדי.

 

תמורת האופציה שתשלם מודיעין תשמש את בעלי הרישיונות באנגליה למימון השלמת עיבוד ופענוח הסקר. מודיעין תוכל לבחור האם לממש את האופציה לרכישת הזכויות עד 60 יום לאחר השלמת העיבוד והפענוח (לפי ההערכות במהלך הרבעון הראשון של 2020).

 

הבעלים הנוכחיים של הזכויות ברישיונות מעוניינים לצרף שותפים נוספים לרישיונות. תנאי רכישת הזכויות של מודיעין, ככל ותבחר לממש את האופציה לרכישת הזכויות ברישיונות, ייגזרו מהתנאים שיסוכמו עם השותפים החדשים, כאשר למודיעין תינתן הטבה של 50% על התנאים הללו. השותפות תממן את רכישת האופציות בפרויקטים בים הצפוני ממקורותיה העצמיים.

 

בכוונת השותפות לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות, לצורך אישור ההשקעה בפרויקטים אלו.

 

מנכ"ל השותפות, רון מאור, ציין כי "פרויקטים בים הצפוני נחשבים לבעלי פוטנציאל משמעותי למשאבי גז ונפט, וזאת בשעה שעלויות הקידוח נמוכות בהשוואה לקידוחי מים עמוקים. הפרויקטים בהם אנו בוחנים אפשרות לרכישת זכויות תואמים לאסטרטגיה שמנחה את מודיעין: פעילות במדינות מערביות עם שותפים מקומיים מובילים ובעלי ניסיון; התמקדות באזורים בהם קיימת תשתית ופעילות הפקת נפט וגז, המקצרת באופן משמעותי את פרק הזמן מתגלית להפקה מסחרית ויצירת תזרים; והשקעה בפרויקטים בהם עלויות ההפקה נמוכות, המאפשרת להם להיות ריווחיים גם במחירי נפט נמוכים. מכלול הגורמים הללו מייצר פוטנציאל להחזר השקעה מהיר, ברמות סיכון נמוכות באופן יחסי.

 

מודיעין מגדרת את הסיכון על ידי רכישת אופציה, אשר תמומש במועד בו רמת אי הוודאות לגבי פיתוח הפרויקטים תפחת, לאור השלמת עיבוד הסקרים הססמיים, וכניסת שותף בעל ניסיון ומומחיות בפרויקט בדנמרק. הכניסה לפרויקטים בים הצפוני נעשית במקביל להמשך פיתוח פעילות הנכסים המפיקים שלנו בקליפורניה. לאחרונה אישרנו ביצוע קידוח אימות בפרויקט Trinidad, בו אנו מפיקים ומוכרים נפט זה כשנה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה