עילדב רוכשת 25% ממלרן תמורת 21 מיליון ₪

בנוסף תעניק עילדב הלוואה בסך 17 מיליון ₪ למלרן; הרווח הנקי של החברה הגיע ב-2018 ל-12.5 מיליון ₪

חדשות ספונסר 23/07/2019 14:22

א+א- 2

חברת עילדב מדווחת היום על רכישת 25% מהון המניות וזכויות ההצבעה של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר, חברה פרטית הרשומה בישראל, בבעלות ושליטה מלאה של מר ריאן מואנד, בדרך של הקצאה פרטית, בתמורה ל-21 מיליון ₪ וכן מתן הלוואה בסך של 17 מיליון ₪ למלרן.

 

מלרן, שהחלה את פעילותה בשנת 2018, פועלת בענף האשראי החוץ-בנקאי ועוסקת במתן פתרונות אשראי מגוונים לעסקים, ובמיוחד במתן אשראי לעסקים במגזר הערבי (B2B), בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים.

 

בעילדב מסבירים כי בשנים האחרונות קיימת צמיחה בכל ענף המימון החוץ הבנקאי, בין היתר לאור צרכי האשראי ההולכים וגדלים של העסקים הקטנים-בינוניים ובפרט במגזר הערבי, אל מול המענה המימוני ומהירות התגובה הקיימת במערכת הבנקאית. צמיחה זאת, כרוכה בצעדים רגולטורים אשר מחד מעודדים את צמיחת מערכת האשראי החוץ בנקאית ומאידך מטילים פיקוח על ענף המימון החוץ בנקאי.

 

כ-85% מהיקף הפעילות של מלרן קשורה למסחר בממסרים דחויים, כלומר ניכיון צ’קים, המאפשר ללקוחות שיפור בתזרים המזומנים באופן המאפשר להם לעמוד בהתחייבויותיהם העסקיות השוטפות. מלרן גם מעמידה הלוואות ללקוחות לצורך מימון השקעות בנכסי נדל"ן וכן מעמידה אשראי לעסקים לצורך מימון רכישת כלים וציוד הנדסי.

 

תיק האשראי של מלרן מסתכם בכ-300 מיליון ₪. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2018 ב-44.5 מיליון ₪ וברבעון הראשון של 2019 הסתכמו ב-10.7 מיליון ₪. הרווח הנקי של החברה הגיע ב-2018 ל-12.5 מיליון ₪ וברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-1.9 מיליון ₪.

 

עילדב תשלם למלרן 10 מיליון ₪ בתוך 3 ימי עסקים ממועד החתימה בדרך של הלוואה המירה. 11 מיליון ₪ נוספים ישולמו לאחר קבלת נתוני דוחות כספיים של מלרן לרבעון השני, ובמידה והונה העצמי של מלרן לא יפחת מ-30 מיליון ₪.

 

יתרת ההלוואה ההמירה נושאת ריבית קבועה בשיעור של 3.9% שתיפרע בתשלום אחד (Bullet). במסגרת הסכם ההשקעה מלרן מתעתדת להשלים גיוס חוב או הון בדרך של הנפקת אג"ח או מניות במהירות האפשרית.

 

עילדב תהיה זכאית למנות דירקטור אחד בדירקטוריון מלרן. בנוסף מיד לאחר השלמת הסכם ההשקעה תיכנס לתוקף מדיניות חלקות דיבידנדים חדשה לפיה יפעלו מלרן ובעל השליטה מואנד, לחלוקת רווחים של לפחות 30% מהרווח הנקי, בכפוף לצריכה התזרימיים של מלרן.

 

על פי ההסכם עילדב תעניק למלרן הלוואה נוספת בסך של 17 מייון ש,ח בריבית שנתית של 6-7% .

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על נותני שירותים פיננסים שברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר להחזקה של החברה באמצעי שליטה במלרן ואישור הממונה על התחרות הכלכלית במשרד הכלכלה. כל האישורים אמורים להתקבל עד ל-22.7.2020.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  נכיון שיקים

  כפר ירכא

  אחמד אבו גנב 15/09/2019 11:29

 2. 2
  מעניין מה יהיה בדו"ח הקרוב

  יש שיפור בתוצאות חברת הבת - קומסק, אם יציגו רווחיות כמו בחציון השני של שנת 2018 יש פה חברה זולה!! עוקב
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  קרמר 23/07/2019 15:59