חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של אודיוקודס זינק פי 2 ברבעון השני של 2019

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 49.5 מיליון דולר, גידול של 13.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

חדשות ספונסר 23/07/2019 10:19

א+א-

חברת אודיוקודס הדואלית (נאסד"ק: AUDC), ספקית פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2019.

 

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב-49.5 מיליון דולר, לעומת 46.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019 ו-43.5 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2018.

 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-4.8 מיליון דולר, או 16 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.4 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של שנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב- 6.8 מיליון דולר, או 22 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 4.1 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של שנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות או הכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out בהקשר לרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; הוצאות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 8.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. נכון ליום 30 ביוני 2019, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח קצר בהיקף של 69.1 מיליון דולר, לעומת 65.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2019 נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון של שנת 2019.

 

"אנו גאים לדווח על תוצאות שיא לרבעון השני של 2019", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "אנו ממשיכים ליהנות מצמיחה משמעותית בשווקי התקשורת האחודה (UC) והתקשורת האחודה כשירות (UCaaS), ומהמעבר של ספקי שירותי התקשורת לפתרונות ALL-IP. מגמות צמיחה אלו לצד מימוש תוכנית העבודה בקווי הפעילויות העסקיות מאפשרים לנו להמשיך ולהרחיב את עסקינו, תוך השגת יעילות פיננסית ותפעולית גבוהה יותר. לאור העובדה שהתעלינו על התחזית הפיננסית למחצית הראשונה של 2019, אנו בטוחים ביכולתנו להשיג השנה תוצאות טובות יותר מהיעד הראשוני שהצבנו, ולהציג הכנסות ורווחיות גבוהות יותר מאשר פורסמו בעבר.

"אנו ממשיכים להרחיב את השקעותינו בתחום מערכות מיקרוסופט Teams, כאשר שיתוף פעולה זה ממשיך ליצור עניין בשוק. אנו בטוחים ביכולתנו להבטיח צמיחה בפעילות תחום זה בשנת 2019 ומעבר לה. במקביל, אנו ממשיכים לפתח שיתופי פעולה חדשים עם שחקנים מובילים נוספים בשווקי ה-UCaaS וה-Contact Center ולהתקדם במאמצינו והשקעותינו בתחום ה-Voice ai. אנו ממשיכים להשקיע בפתרונותינו העתידיים ונותרים ממוקדים במקסום ההחזר על השקעות אלו לטובת בעלי המניות", סיכם אדלרסברג. 

 

נכון ליום 30 ביוני 2019 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 18.1 מיליון מניות בסכום כולל של 102.1 מיליון דולר. במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2019, רכשה אודיוקודס 473,235 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של .057 מיליון דולר.

 

בינואר 2019 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לתוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 12 מיליון דולר ("סכום מאושר"). בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך הסכום המאושר במסגרת התקופה שאושרה. אישור זה פג ב-1 ביולי 2019.

 

ב-28 במאי 2019, אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה חדשה לבית המשפט בישראל לאישור תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות רגילות בסכום כולל של 12 מיליון דולר, עם סיומה של התוכנית הקיימת. במסגרת פניה זו לבית המשפט, נכללת בקשה לאפשר לחברה להכריז על דיבידנד בכל סכום מתוך הסכום הכולל המאושר. הבקשה החדשה הוגשה והחלטה לגביה צפויה להתקבל במהלך אוגוסט 2019.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה