פרשקובסקי: חברת הבת נתיבי דור זכתה בהליך התמחרות לרכישת מקרקעין בהרצליה

על פי זכויות הבנייה נכון להיום, על המקרקעין ניתן להקים מבנים הכוללים כ-46 אלפי מ"ר בייעוד לתעסוקה ולמסחר

מערכת ספונסר 17/07/2019 17:34

א+א-

חברת פרשקובסקי מודיעה כי החברה הבת, נתיבי דור חברה לבניין ופיתוח, זכתה בהליך התמחרות שבוצע במסגרת הליך פירוק שיתוף לרכישת כ-54% ממקרקעין בהרצליה, בתמורה לסך של 205.5 מיליון ש"ח, עבור חלקה של נתיבי דור בעסקה.

על פי זכויות הבנייה נכון להיום, על המקרקעין ניתן להקים מבנים הכוללים כ-46 אלפי מ"ר בייעוד לתעסוקה ולמסחר.

כמו כן, נתיבי דור התקשרה עם בעלי הזכויות הנוספים בהסכם שירותי בניה לפיו, עבור בניית הפרויקט
בגין חלקם של בעלי הזכויות הנוספים במקרקעין, תשולם לחברה תמורה כקבוע בהסכם.

על פי הסכם שירותי הבנייה, ניתנה לכל אחד מבעלי הזכויות הנוספים זכות להמיר את עסקת שירותי הבנייה
לעסקת קומבינציה, לפיה תרכוש החברה הבת 60% מזכויותיהם בתמורה למתן שירותי בנייה ביתרת זכויות
הבעלים במגרש (40%).

להערכת החברה, סך העלויות להקמת הפרויקט מוערכות בכ-530 מיליון ש"ח בגין מלוא הפרויקט. להערכת החברה שווי הפרויקט כ’פרויקט גמור’ מוערך בכ-640 מיליון ש"ח וכולל את חלק החברה בפרויקט וכן את הכספים שיתקבלו בהתאם להוראות הסכם שירותי הבנייה.

בכוונת החברה הבת לממן את רכישת הקרקע מהון עצמי ומימון בנקאי. למועד דוח זה טרם סוכמו התנאים
בקשר עם היקף המימון ו/או תנאיו. עם ההתקשרות בהסכם מימון לרכישת הקרקע, וככל שיידרש בהתאם
לדין, תדווח החברה אודות תנאי מימון הרכישה כאמור.

יצוין כי זכייתה הסופית של החברה הבת בהתמחרות וכן כניסתו לתוקף של הסכם שירותי הבנייה כפופים לאישור בית המשפט בהליך פירוק השיתוף.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה