דלק קבוצה: איתקה קיבלה מימון לעסקת שברון

החברה חתמה על הסכם עם בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות בשך 1.65 מיליארד דולר

חדשות ספונסר 17/07/2019 14:10

א+א- 1

דלק קבוצה מדווחת היום בעקבות התקשרותה של החברה עם שברון – חברת נכסי נפט וגז מפיקים בים הצפוני בבריטניה, בהסכם רכישה, איתקה השלימה התקשרות עם קונסורציום של בנקם בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי מבוססת עתודות בסך 1.65 מיליארד דולר.

 

מסגרת האשראי מבוססת העתודות תועמד בתנאים המקובלים בענף הגז והנפט לתקופה של כ-5 שנים. רוב מסגרת האשראי נושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח של 3% ב-4 השנים הראשונות ו-3.25% בשנה החמישית.

 

מסגרת בסך 200 מיליון דולר מתוך הסכום הכולל צפויה לשמש כמסגרת לא מנוצלת אשר תשמש את איתקה בהתאם לצורך להעמדת ביטחונות ביחס לחובות הנטישה של שברון בנכסים הנרכשים, וסכום זה במידה ויימשך, ישא ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח של 4% ב-4 השנים הראשונות ו-4.25% בשנה החמישית.

 

על פי תנאי מסגרת האשראי איתקה התחייבה לשמור על אמות מידה פיננסיות ותפעוליות כך שהיחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי למשך חיי הפרויקטים לסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי לא ירד מתחת ל-1:1.15. כמו כן, היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המבוטחים תחת מסגרת האשראי למשך חיי מסגרת האשראי לבין הסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי, לא ירד מתחת ל1:1.13.

 

להבטחת מסגרת האשראי מבוססת עתודות, תשעבד איתקה בשעבוד ראשון בדרגה מניות של חברות בת אשר יחזיקו במישרין בזכויות בנכסי הנפט, ותיצור שעבודים צפים או קבועים על הנכסים.

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    למה דלק קוצה יורדת יותר 3%.למי יש הסבר המניה בשבועיים ירדה 10%

    יוסילמי 17/07/2019 14:15