חדשות שוק ההון

אפריקה נכסים רוצה לרכוש 4 בנייני משרדים ברומניה ב-310 מיליון אירו

החברה בוחנת את האפשרות להכניס לעסקה מספר משקיעים הכוללים גופים מוסדיים בישראל שהביעו נכונות להצטרף; העסקה תמומן בחלקה ממקורות עצמאיים של החברה וחלקה במימון בנקאי

חדשות ספונסר 16/07/2019 10:09

א+א-

אפריקה נכסים מדווחת הבוקר כי AFI Europe, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה התקשרה אמש במכתב כוונות לא מחייב עם מספר חברות זרות המאוגדות בהולנד לפיו אפי אירופה ומשקיעים נוספים ירכשו את מלוא אחזקותיהן של המוכרות במספר חברות המאוגדות ברומניה המחזיקות בארבעה פרויקטים של מבני משרדים בעיר בוקרשט ברומניה, בשטח בנוי כולל של כ-170 אלפי מ"ר.

 

שווי הנכסים לצורך חישוב התמורה נקבע על כ- 310 מיליון אירו וזאת בכפוף להתאמות בסכום התמורה שיבוצעו על פי מנגנון ההתאמה שנקבע במכתב הכוונות.

 

בהתאם למכתב הכוונות, לאפי אירופה תהיה תקופה של שמונה שבועות לצורך עריכת בדיקת נאותות לחברות הנכסים ולנכסים, שלאחריה, תהיה הרוכשת רשאית להגיש הצעה עדכנית ביחס לתנאי העסקה. לאחר קבלת הסכמות שני הצדדים יחתם  הסכם סופי ומחייב וזאת לא יאוחר מיום 31.10.2019.

 

המוכרות התחייבו כלפי אפי אירופה להימנע מלנהל משא ומתן עם צדדים שלישיים למכירת אחזקותיהם בחברות הנכסים ולמכירת הנכסים, וזאת למשך תקופה שתחילתה במועד החתימה על מכתב הכוונות וסיומה במועד שבו תתקבל עמדת המוכרות ביחס להצעה העדכנית.

 

ההתקשרות בהסכם המחייב כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, שאין כל וודאות שיתקיימו, ואשר עיקרם, השלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של אפי אירופה, הגעת הצדדים להסכמות בנוגע לתנאי ונוסחי ההסכם המחייב ומסמכי העסקה, קבלת מימון בנקאי, קבלת אישור האורגנים השונים של הצדדים וקבלת אישור הרשות לתחרות ברומניה.

 

החברה בוחנת את האפשרות להתקשרותה עם מספר משקיעים הכוללים גופים מוסדיים בישראל שהביעו נכונות להצטרף לאפי אירופה במסגרת עסקה משותפת בשיעור של עד 75.1% לרכישת הפורטפוליו, וזאת בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות ולהגעה להסכמות עם החברה, הנוגעות, בין היתר, לניהול הנכסים על ידי אפי אירופה ולפי שיקול דעתה של החברה. 

 

בכוונת אפי אירופה לממן את העסקה, באמצעות קבלת מימון בנקאי בשיעור LTV של כ- 65%. יתרת התמורה תשולם באמצעות מקורותיהם העצמאיים של הרוכשת.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה