נובולוג מממשת אופציה לרכישת מניות המיעוט באינפומד וטרגטקר תמורת 60.65 מיליון ₪

44.9 מיליון ש"ח מסך התמורה ישולמו באמצעות הקצאת מניות והיתרה בסך 15.79 מיליון ש"ח תשולם במזומן

חדשות ספונסר 15/07/2019 15:38

א+א-

חברת נובולוג מדווחת היום כי חתמה על הסכמים למימוש אופציית ה-CALL ורכישת בעלי מניות המיעוט בחברות Targetcare ו- Infomed וזאת מוקדם מהמועד המקורי אשר הוסכם בהסכמי הרכישה המקוריים. שתי החברות העוסקות בתחום אספקת שירותי בריאות ללקוחות הקצה (Last Mile) מהוות חלק ממנועי הצמיחה של קבוצת נובולוג כמו גם פלטפורמה להמשך התרחבות בתחום אסטרטגי זה. 

 

חישוב התמורה הסופית בגין מימוש האופציה ביחס למניות אינפומד הינו מכפיל 7.5 פעמים ממוצע רווחי אינפומד בשמונת הרבעונים האחרונים, בהתאם לתחזית המוסכמת לרווחי אינפומד בשנים 2020 ו-2021 (התקופה לפיה הייתה מחושבת התמורה אילו אופציית הרכש היתה ממומשת במועד המוקדם ביותר למימוש ע"פ ההסכם המקורי – רבעון ראשון 2021) ובתוספת חלק מהדיבידנד הצפוי מאינפומד בשנים אלו. עם מימוש אופציית הרכש תחזיק נובולוג ב-100% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה באינפומד.

 

חישוב התמורה הסופית בגין מימוש האופציה ביחס למניות טרגט קאר הינו מכפיל 6.5 פעמים ממוצע רווחי טרגט קאר בשמונת הרבעונים האחרונים, בהתאם לתחזית המוסכמת לרווחי טרגט קאר בשנים 2021 ו-2022 (התקופה לפיה הייתה מחושבת התמורה אילו אופציית הרכש היתה ממומשת במועד המוקדם ביותר למימוש ע"פ ההסכם המקורי – רבעון ראשון 2023) ובתוספת חלק מהדיבידנד הצפוי מטרגט קאר בשנים אלו. עם מימוש אופציית הרכש תחזיק נובולוג ב-100% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה בטרגט קאר.

 

תמורת המניות בשתי החברות תשלם נובולוג 60.65 מיליון ש"ח מתוכם 44.9 מיליון ש"ח ישולמו באמצעות הקצאת מניות פרטית (27,820,649 מניות – 7.4% מהחברה) והיתרה בסך 15.79 מיליון ש"ח ישולמו במזומן.

 

בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו בהסכמים המוכרים התחייבו שלא למכור ו/או להעביר לפחות מחצית ממניותיהם בנובולוג וזאת לפחות עד מועד אישור הדוחות הכספיים של שנת 2021.

 

עירן טאוס , מנכ"ל החברה מסר: "אנו שמחים להודיע על מימוש אופציית ה-CALL לרכישת יתרת האחזקות הן באינפומד והן בטארגט קאר, מוקדם מהמוסכם בהסכמי הרכישה המקוריים. 75% מהתמורה בגין רכישת בעלי מניות המיעוט תשולם באמצעות מניות ואנו רואים בכך הבעת אמון חשובה בחברה מצד מומחים בתחום פעילותנו. כל אחת מהחברות הנרכשות עוסקת באספקת שירותי בריאות ללקוחות הקצה (Last Mile) בעולם ה-Health Care. תחום זה הוגדר על ידנו כאחד ממנועי הצמיחה החשובים של קבוצת נובולוג והבעלות המלאה תסייע לנו הן בהמשך חיזוק מעמדנו המוביל והן כפלטפורמה להמשך התרחבות, בין היתר באמצעות רכישות סינרגטיות נוספות."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה