חדשות שוק ההון

רציו פטרוליום חתמה על מזכר הבנות עם חברת הנפט הלאומית של הפיליפינים

הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לצורך קבלת מידע וביצוע מחקר על אזורים בעלי פוטנציאל בתחום חיפושי הנפט; חברת הנפט הפיליפינית בוחנת כניסה לנכס SC76 המוחזק על ידי רציו גיברלטר

חדשות ספונסר 14/07/2019 14:53

א+א-

רציו פטרוליום מדווחת היום כי בסוף השבוע חתמה "רציו גיברלטר" , חברת בת בבעלות מלאה של השותפות, על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת הנפט הלאומית של רפובליקת הפיליפינים - PNOC לשיתוף פעולה בתחום הגז והנפט בפיליפינים.

 

על פי מזכר ההבנות, הצדדים יפעלו בתיאום ובשיתוף פעולה לצורך קבלת מידע וביצוע מחקר על אזורים בעלי פוטנציאל לשיתוף פעולה בתחום חיפושי הנפט והפקתו. בנוסף בוחנת חברת הנפט הלאומית כניסה לנכס SC76 המוחזק בשיעור של 100% ומופעל על ידי רציו גיברלטר, בשיעור ובתנאים כפי שיוסכמו בין הצדדים.

 

הנכס, SC76, נמצא בצפון מזרח אגם Palawan ,והוא מתפרס על פני שטח של 4,160 קמ"ר. עומקי הים ב- SC76 נעים בין 900 ו-1,700מ’. זהו אזור עם היסטורית חיפושי נפט מועטה הכוללת מספר קטן של קידוחים ללא תגליות. מספר מועט של קידוחים בשולי האגן הצביע על סימני נפט וגז.

 

להערכת השותף הכללי, בהתבסס על ניתוח גיאולוגי של האזור וכן על סימני נפט וגז שנמצאו בקידוח Dumaran אשר בוצע 25 ממערב ל- SC76 ,ייתכן כי קיימת באגן מערכת נפט אפשרית. ב- SC76 לא קיימים קידוחים קודמים, אולם ישנו כיסוי סייסמי סביר אשר פענוחים ראשוניים שביצע משרד האנרגיה הפיליפיני הובילו לפיענוח שוניות קרבונטיות, אשר עשויות להעיד על קיום אפשרי של מאגר וכן אפשרות למבנים של שכבות חול מעליהן אשר עשוי להעיד על קיום אפשרי של מאגר.

 

מזכר ההבנות יהיה בתוקף עד שנה ממועד חתימתו, או עד שהצדדים יחתמו על הסכם מחייב שיחליף את המזכר (המוקדם מביניהם).

 

במקביל, פנתה רציו גיברלטר בתיאום עם חברת הנפט הלאומית, לשר האנרגיה הפיליפיני בבקשה לשנות את גבולות נכס SC76 על ידי הוספת שטח הנמצא מדרום ל- SC76בגבולותיו הנוכחיים. נכון למועד הדוח טרם התקבל אישור השר לבקשה האמורה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה