סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות לרבעון השני עם עלייה ברווח התפעולי

ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 12.7-13.2 מיליון דולר ביחס להכנסות של 13.4 מיליון דולר ברבעון השני 2018; לחברה יתרת מזומנים נטו של כ- 16.3 מיליון דולר

חדשות ספונסר 14/07/2019 09:56

א+א-

חברת סומוטו, העוסקת בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון השני של 2019.

 

להערכת הנהלת החברה, סך ההכנסות ברבעון השני של 2019 צפויות להסתכם בטווח שבין 12.7-13.2 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל- EBITDA בטווח שבין 3.6-4.1 מיליון דולר ברבעון זה.

 

תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון השני 2019 הינה בהיקף דומה בהשוואה להכנסות ברבעון השני של 2018. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA ברבעון השני 2019 משקפת עלייה של כ- 24% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון השני 2018. החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות - ממוצע טווח ה- EBITDA לרבעון השני של 2019 מהווה שיעור של כ- 30% מממוצע טווח ההכנסות, גידול בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 23% ברבעון השני של 2018.

 

יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים ליום 30 ביוני 2019 עמדה על כ- 20.0 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 16.3 מיליון דולר, זאת בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 14.5 מיליון דולר נכון ליום 31 במרץ 2019.

 

בתחילת חודש יוני דיווחה החברה על זיהוי פעילות להסרת תוכנות החברה בחלק ממחשבי PC בסביבת מערכת Windows. תוצאות יוני 2019 הושפעו לרעה מפעילות זו בדרך של קיטון בהכנסות החברה וכן בקיטון בהוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

 

החברה ממשיכה להעריך כי הסרת התוכנות עלולה להביא לקיטון בתוצאותיה ופועלת למציאת פתרונות למזעור ההשפעה, לרבות פתרונות טכנולוגיים. כמו כן, החברה ממשיכה לפעול על מנת לאפשר את השבת הפצת תוכנות החברה לפעילות בהיקפים רגילים בסביבה זו וזאת כפי שדווח ביום 2 ביוני, 2019.

 

כפי שדווח בשבוע שעבר, החברה חתמה על נספח שינויים להסכם למכירת כלל נכסיה, למעט מזומנים נטו ליום 31.3.2019, בתמורה מקסימלית מותנית עמידה מלאה ביעדים, של עד כ- 47.3 מיליון דולר (לעומת כ-50 מליון דולר בעסקה המקורית).

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה