סומוטו חתמה על תיקון להסכם למכירת כלל פעילותה העסקית של החברה

צביקה בארינבוים רוכש את נכסי החברה תמורת 47.3 מיליון דולר, לעומת 50 מיליון דולר במתווה המקורי; השלמת העסקה צפויה להתקיים עד ה-2.9.2019

חדשות ספונסר 10/07/2019 10:42

א+א-

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, העוסקת בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת כי החברה חתמה על תיקון להסכם למכירת כלל פעילותה העסקית של החברה באמצעות מכירת נכסים לחברה בשליטתו של מר צביקה בארינבוים.

 

התמורה המקסימלית לחברה, עם השלמת העסקה ובהתקיים עמידה מלאה ביעדים וכן פרעון מלא של הלוואת מוכר שתינתן לרוכשת לצורך מימון חלק מתמורת המכירה, לרבות הריבית בגינה, צפויה לעמוד על עד כ- 47.3 מיליון דולר (לעומת 50 מיליון דולר על פי המתווה המקורי) וזאת בהתעלם מהשלכות המס בגין העסקה, ככל שתתקיימנה ובהתעלם מהוצאות בגין השלמת העסקה.

 

במסגרת העסקה ישולם לחברה, במועד השלמת העסקה, תשלום בסך 31.32 מיליון דולר (לעומת 36.72 מיליון דולר על פי המתווה המקורי) וכן ישלם הרוכש 1.3 מיליון דולר בגין חלק החברה בתוצאות פעילות החברה לחודשים אפריל ומאי 2019. בנוסף ישלם הרוכש לחברה תשלום בסך של 2.4 מיליון דולר ארה"ב, היה וה- EBITDA המצטברת מהפעילות הנמכרת בתקופה שמיום 1 באפריל 2019 ועד יום 31 במרץ 2022 תעמוד על מעל 40 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן, ישלם הרוכש לחברה תשלום מרבי של עד 11 מיליון דולר ארה’’ב מבוסס עמידה ביעדים בתקופה שמיום 1 באפריל 2019 ועד יום 31 במרץ 2022.

 

סומוטו תעמיד לרוכשת ביום השלמת העסקה הלוואת מוכר לשלוש שנים בגובה 6.264 מיליון דולר (חלף 7.344 מיליון דולר על פי המתווה המקורי) הנושאת ריבית בשיעור של 5.4% לשנתיים הראשונות, ובשיעור של 9% לשנה השלישית.

 

לאחר השלמת עסקת מכירת הנכסים, החברה תיוותר ללא חברות בנות וללא כל פעילות עסקית ממשית אך עם קופת מזומנים ושווי מזומנים לרבות מזומן מוגבל, נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי כפי שהיו בדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2019 בסכום המוערך בכ- 14.6 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי התאמות הון חוזר ותשלומי מס המסתכמים בכ- 2.6 מיליון דולר. בהתאם לאמור לעיל, בתמורה לנכסים הנמכרים ליום השלמת העסקה, ולאחר העמדת הלוואת המוכר, צפויים להיות בקופת החברה כ- 38.4 מיליון דולר.

 

השלמת העסקה כפופה לאישור האספה הכללית של בעלי המניות של סומוטו אשר צפויה להתקיים במהלך חודש אוגוסט 2019.

 

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, הוקמה ועדה, אשר בחנה ואיתרה פעילויות והזדמנויות חדשות לחברה. ההשקעות החדשות שנבחנות הן בעיקר בתחום הקנאביס הרפואי, תחום חדשני ומתפתח לאחרונה ואשר החברה רואה בו פעילות ממשית ובעלת פוטנציאל רב עם דגש על חברות משמעותיות בתחום המחקר הקליני, מו"פ ופורמולציות.

 

שוקי אברמוביץ, יו"ר הדירקטוריון, ציין: "אשרנו עסקה מצויינת לחברה ולבעלי מניותיה. סומוטו הצליחה לייצר תזרימי מזומנים עודפים ולחלק דיבידנד בהיקפים משמעותיים לבעלי מניותיה לאורך השנים האחרונות. הנהלת החברה, בראשות מנכ"ל החברה אסי יצחיאק וכלל עובדיה, תמשיך לנהל את הפעילות גם לאחר מכירת הנכסים, כחברה פרטית.

 

לאחר השלמת העסקה, בהנחה של עמידה מלאה ביעדים, פרעון הלוואת מוכר והריבית בגינה ובתום תקופת העמידה ביעדים, ובהתעלם מהשלכות מס ככל שתתקיימנה והוצאות בגין השלמת העסקה, לחברה תעמוד יתרת מזומנים בהיקף של עד כ- 59.3 מיליון דולר, הכוללים, נכון לסוף רבעון ראשון של 2019, קופת מזומנים נטו של 14.6 מיליון דולר בניכוי התאמות בגין הון חוזר וכן בגין תשלומי מס והמסתכמים בכ- 2.6 מיליון דולר.

 

דירקטוריון החברה יעדכן בשבועות הקרובים את ציבור בעלי המניות לגבי חלוקת דיבידנד ככל שתושלם העסקה וכן לגבי עסקאות בתחומי פעילות חדשים בחברה, אשר אנו מאמינים ייצרו ערך נוסף לבעלי המניות שלנו."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה