חדשות שוק ההון

נתנאל גרופ בוחנת פיצול של פעילות החברה

החברה מעוניינת להפריד בין פעילות הנדל"ן המניב וזו של הנדל"ן היזמי; בעלת השליטה בחברה תקבל מניות בחברה המפוצלת

חדשות ספונסר 08/07/2019 16:41

א+א-

חברת נתנאל גרופ מדווחת היום כי דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה לבחון אפשרות של שינוי מבני בחברה, בדרך של פיצול הפעילות באמצעות תשקיף פיצול, כך שהפעילות בתחום הנדל"ן המניב תרוכז בחברה, והפעילות בתחום הנדל"ן היזמי תועבר לחברה אחות שתוקם לצורך הליך הפיצול ושבעלי מניותיה יהיו בעלי המניות הקיימים של החברה במועד הרלוונטי.

 

כחלק בלתי נפרד מהליך השינוי מבני, מיד לאחר הפיצול, רישן בניין והשקעות, בעלת השליטה בחברה תעביר לחברה זכויות בפרויקטים בתחום הנדל"ן המניב שבבעלותה הכוללים: זכויות בבניין משרדים ברחוב שלמה בת"א, מקבץ דיור ונכס מסחרי ברחוב הרצל ברחובות, שני פרויקטים של נכסי נדל"ן להשקעה, בעיר ניו-יורק, ארה"ב. בתמורה להעברת הנכסים המועברים תקצה החברה לרישן, מניות החברה כפי שיקבע במוסדות החברה.

 

הליך השינוי המבני כאמור כפוף לאישורים הדרושים הכוללים החלטה סופית של דירקטוריון החברה, אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להעברת הנכסים המועברים וכן לקבלת אישור רשות המיסים, היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

 

בחברה מדגישים כי ההחלטה שהתקבלה בדירקטוריון החברה היא מקדמית ונועדה לאפשר להנהלת החברה לבחון את כדאיות והתכנות המהלך, ולהביא את המלצותיה בפני דירקטוריון החברה. 

 

עוד יצוין, כי ההליך המדובר הוא מורכב וכולל בין היתר, חלוקה בעין של מניות החברה המתפצלת לבעלי מניות החברה, הכנה ופרסום תשקיף קבלת אישור הבורסה והיתר רשות ניירות ערך לכך, קבלת פרה-רולינג מרשות המיסים ועמידה בהוראות פקודת מס הכנסה לעניין פיצולים ותנאים נוספים. כרגע אין כל ודאות כי הליך כאמור יתממש ואם כן, מהו לוח הזמנים לביצועו.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה