ברנד מוכרת את חברת הבת פלגז ב-20 מיליון ₪

התשלום עבור העסקה יתבצע בשתי פעימות, מחציתו עם חתימת ההסכם ומחציתו עד סוף שנת 2021

חדשות ספונסר 07/07/2019 15:32

א+א-

חברת ברנד העוסקת בייצור, עיבוד והרכבה של מוצרי מתכת, מודיעה כי בסוף השבוע שעבר התקשרה החברה עם חברה ישראלית בהסכם עקרונות לא מחייב, אשר על בסיסו תנהל החברה מו"מ למכירת 100% ממניות חברת הבת פלגז בע"מ בתמורה לסך של 20 מיליון ₪.

 

את חברת פלגז העוסקת בייצור מיכלי דלק וצוברי גז, רכשה ברנד במשך מספר שנים, כאשר בשנת 2016 רכשה את 40% הנותרים של החברה בתמורה ל-17.5 מיליון ₪. שוויה של פלגז היה אז כ-43 מיליון ₪. המכירה היום אם כן, נעשית במחיר הנמוך ביותר מחצי מהמחיר אותו שילמה ברנד עבור החברה.

 

עם השלמת ההסכם, הקונה ישלם לחברה מחצית התמורה בסך 10 מיליון ש"ח במועד חתימת ההסכם המפורט. במידה ולא יתקבלו כל האישורים הדרושים בתוך 90 ימים ממועד חתימת ההסכם המפורט, יבוטל ההסכם המפורט והחברה תשיב לקונה את התשלום הראשון, בתוספת ריבית בשיעור שאינו מהותי. 

 

האישורים המדוברים הם מהגורמים המממנים של פלגז והחברה. כמו כן נדרשת קבלת אישור האורגנים המתאימים בחברה, לרבות האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, וזאת בין היתר לאור העניין האישי אשר עשוי להיות בעסקה לבעלי השליטה ב-קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה, שותפות מוגבלת שהינה בעלת השליטה בחברה, לאור קשרים עסקיים המתקיימים בינם לבין הקונה.

 

במידה והאישורים הללו יתקבלו בתוך 90 ימים, יועברו המניות הנמכרות לקונה במועד ההשלמה והקונה ישלם לחברה את יתרת התמורה בסך 10 מיליון ₪ עד ה-31 בדצמבר 2021 , בכפוף להסרת השעבודים החלים על רכושה של פלגז ולביצוע התחייבויותיה של החברה על פי הסכם השירותים הקיים בינה לבין פלגז שיומר במועד ההשלמה להסכם ייעוץ ויעמוד בתוקפו עד למועד התשלום השני. החברה תהיה רשאית להאריך את התקופה עד למועד התשלום השני עד ליום 30 ביוני 2022.

 

עוד יצוין כי ככל שיתקשרו החברה וקונה בהסכם המפורט וכן ייכנס ההסכם המפורט לתוקפו, ישלם הקונה לחברה, בתום 12 חודשים ממועד ההשלמה, מקדמה בגין התשלום השני בסך 9 מיליון ש"ח.

 

כמו כן, יכלול ההסכם המפורט בטוחות לקונה לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיה של החברה על פי ההסכם המפורט וכן שיעבוד של המניות הנמכרות לטובת החברה לאחר מועד ההשלמה, להבטחת ביצוע התשלום השני לחברה על ידי הקונה. ההסכם המפורט יכלול מנגנוני שיפוי לטובת הקונה בגין נזקים שעילתם קודמת למועד ההשלמה.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה