חדשות אנליסטים

איילון: ארה”ב אינה על סף מיתון והשוק מתאכזב

נתון התעסוקה החזק בארה"ב גנז את הציפיות המופרכות להפחתת ריבית של מחצית האחוז כבר החודש

חדשות ספונסר 07/07/2019 14:18

א+א-

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של איילון בית השקעות מפרסם היום סקירה שבועית ומתייחס למשק האמריקני, שהוסיף בחודש יוני 2019 224 אלף משרות חדשות בסקטור הלא חקלאי. ממוצע תוספת המשרות החודשי במשק האמריקני מתחילת השנה עומד על 172 אלף משרות בהשוואה לתוספת חודשית ממוצעת של 223 אלף משרות במהלך שנת 2018. מדובר בנתון משרות חודשי חזק הן ביחס לציפיות המוקדמות של האנליסטים והן אבסולוטית. תוספת המשרות החודשית "הבריאה" ממחישה את העובדה כי החברות האמריקניות בניגוד לפד לא נערכות למיתון מעבר לפינה וממשיכות להגדיל את מצבת העובדים. המשק האמריקני מצוי בתעסוקה מלאה ולפיכך צפוי כי נראה ירידת מדרגה בתוספת המשרות החודשית בעתיד הנראה לעין ואולם מכאן ועד בהלת מיתון המרחק רב.

 

נתון התעסוקה החזק שפך מים צוננים על אותם אלו שרותמים את עגלת המיתון בארה"ב לפני הסוסים וקבר קבורת חמור את ההסתברות להפחתת ריבית של מחצית האחוז בישיבת הבנק המרכזי בסוף חודש יולי 2019, למרות שבשוק ההון עדיין מתומחרת הסתברות של 4.9% להפחתת ריבית שכזו. שאלת השאלות בנקודת הזמן הנוכחית היא האם לפד יש את העוצמות הנדרשות על מנת לדחות את הפחתת הריבית למועד מאוחר יותר בשנת 2019 ולהמתין להתבהרות התמונה הכלכלית או שהפד ייכנע לדרישת המשקיעים בשווקים הפיננסים המתמחרים 100% הסתברות להפחתת ריבית של רבע האחוז ב- 31/7/19.

 

בשבוע הקרוב יופיע הנגיד פאוול בקונגרס וכל מילה שלו תנותח בקפידה לאור הירידה במתיחות ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין ונתון התעסוקה החזק. המשקיעים ינסו ללמוד בדבריו של פאוואל האם נוכח התפתחויות אלו חל שינוי מסוים בנקודת המבט של הבנק המרכזי. פרוטוקול ישיבת הפד האחרונה אשר יפורסם ביום רביעי הקרוב ינפק גם הוא תובנות עדכניות ביחס לעמדות החברים בבנק המרכזי בכל האמור במדיניות המוניטרית העתידית של הפד. "השוק" מכריח את הפד להפחית ריבית והפד מצידו מעוניין כך נראה להפחית את הריבית כסוג של פרמיית ביטוח מפני האטה ותוך רצון להקטין עליו את הלחצים מן השוק ומן הבית הלבן. להערכתנו, למרות התמחור האגרסיבי של הפחתת ריבית בשווקים, צפויה הפחתת ריבית אחת עד תום השנה הנוכחית.

 

בפני הפד עומדת האפשרות לדחות את העלאת הריבית לחודש ספטמבר הקרוב תוך המתנה להתבהרות תמונת המאקרו המקומית והעולמית ובמקביל הכרזה על סיום מוקדם של תוכנית הקטנת המאזנים אשר אמורה להסתיים בחודש ספטמבר הקרוב. פעולה שכזו תספק למשקיעים את הבשורה לה הם מייחלים ומנגד תצייד את הפד בחלון זמן הולם יותר לגיבוש אסטרטגיה מוניטרית עדכנית. למרות הרגיעה ביחסי הסחר ונתון התעסוקה החזק בארה"ב אזי בשוק ההון מגולמות כיום עדיין הסתברות של כ- 45.6% ל- 3 הפחתות ריבית עד לסוף שנת 2019.

 

להערכתנו, מדובר בתרחיש קיצון אשר רק הדרדרות קשה בפעילות הכלכלית בארה"ב ומחוצה לה תביא להתממשותו. להערכתנו, הריבית תרד פעם אחת בלבד בשנת 2019 ואילו קצב הפחתות הריבית בשנת 2020 הוא נגזרת של הפעילות הכלכלית העתידית שהיא בעצמה נגזרת של יחסי הסחר של ארה"ב עם שותפותיה. אנו ממשיכים להניח פשרה ביחסי הסחר של ארה"ב ולא מלחמת סחר בעצימות מלאה ולפיכך נזהרים מלתמחר הפחתות ריבית סדרתיות ברבעונים הקרובים. אנו סבורים כי השוק רץ מהר מידי עם ציפיות הפחתת הריבית של הפד ואלו מגלמות מלחמת סחר בעצימות מלאה בארה"ב או נפילה קרבה מצוק של הכלכלה הגלובלית.

 

בשבוע הקרוב יתחיל זרם הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השני לשנת 2019 לזרום לשווקים הפיננסים והוא עתיד במידה רבה לקבוע את המגמה העתידית בשווקי המניות. תחזית הצמיחה ברווח הרבעוני ברבעון השני לשנת 2019 עומדת על צמיחה שלילית של 2.6%- וזאת ביחס לתחזית צמיחה שלילית של 0.4% בתחילת הרבעון השני ואילו הכנסות הפירמות צפויות לצמוח ברבעון זה ב- 3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תשעה מתוך אחת עשר הסקטורים במדד הנמיכו תחזיות צמיחה ברווח במהלך התקופה האמורה. לאחר הנמכת התחזיות המסורתית בשבועות האחרונים אשר לא הייתה חריגה לשלילה ביחס לרבעונים הקודמים צפוי להגיע החלק השני של הטקס המוכר ובמהלכו יכו החברות את התחזיות המונמכות כך שלהערכתנו הרבעון השני יחתם בקיפאון בשורת הרווח הרבעוני ביחס לרבעון המקביל אשתקד. להערכתנו בשוק יתמקדו בניתוח סביבת המאקרו והשלכותיה על ביצועי הפירמות ברבעונים הבאים ופחות ב- 1%- 2% צמיחה בשורת הרווח ברבעון הקרוב.

 

בישראל, אומר פגוט, הגירעון הממשלתי התופח לא מדאיג את המשקיעים. בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג. בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יוני נמדד גירעון בסך של 6.8 מיליארד ₪. בחודש יוני 2018 נמדד גרעון תקציבי בסך של 5.5 מיליארד ₪. בחודשים ינואר - יוני נמדד גירעון בסך 21.9 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 7.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 – יוני 2019) עומד על 3.9% מהתמ"ג.

 

למרות החריגה הפראית ביעד הגירעון והשיתוק של ממשלת ישראל כפועל יוצא מהסיטואציה הפוליטית בשוק ההון מאמינים כי החריגה היא חד פעמית ואינה מעידה על התבדרות ארוכת טווח במדיניות הפיסקאלית העתידית. תשואות החוב הממשלתי מוסיפות לרדת למרות הגירעון המעמיק על רקע ירידת תשואות בשווקים המפותחים וירידה בהסתברות לתהליך העלאת ריבית בישראל.

 

להערכתנו האינפלציה בשנה הקרובה תסתכם ב- 1.3% וזאת מבלי שנניח העלאת מיסים עקיפים ומע"מ אשר יתקיימו בהסתברות גבוהה. מדדי המחירים בחודשים יוני 19, יולי 19 ואוגוסט 19 צפויים לעמוד על 0%, 0.1% ו- 0.2% בהתאמה.  אנו משמרים את המלצתנו ביחס לחשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי הלא צמוד לאפיק השקלי הצמוד מכיוון שלהבנתו למרות המדד הגבוה לחודש מאי 19 אזי ציפיות האינפלציה לטווחים הבינונים בשוק ההון העומדות על כ- 1.6% בממוצע הוגנות ואולם אינן זולות במיוחד.

 

מחר יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית הבאה שלו. לכאורה מדד המחירים החודשי הגבוה לחודש יוני לצד התבססות האינפלציה וציפיות האינפלציה בתחום היעד הממשלתי מגבירים את ההסתברות להעלאת ריבית בישראל במהלך שנת 2019 ואולם נראה כי הנגיד החדש של בנק ישראל אינו שש להעלות ריבית מחשש להאצת התיסוף בשקל נוכח מדיניות הריבית הצפויה של הפד והאיומים לצמיחה הגלובלית הנשקפים ממלחמת הסחר ולפיכך העלאת ריבית ככל ותתרחש אזי היא תתרחש לקראת סוף השנה לאחר השגת הסכם סחר בין ארה"ב לסין ככל שייחתם הסכם כזה. משק המצוי בתעסוקה מלאה וצומח בקצב העולה על 3% בו האינפלציה חיובית ועומדת על כ- 1.5% ובו מתנפחות בועות אשראי זקוק לריבית גבוהה יותר ואולם היגיון כלכלי זה אינו מחייב את בנק ישראל.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה