חדשות שוק ההון

אנלייט אנרגיה תשתף פעולה עם יזמים מקומיים בפרויקטי אנרגיית רוח בספרד

החברה ושותפיה המקומיים יממנו במשותף את עלויות הפיתוח של הפרויקטים לפי מפתח שהוסכם ביניהם; עם השלמת הפיתוח של כל פרויקט החברה תרכוש את זכויותיהם של השותפים המקומיים

חדשות ספונסר 07/07/2019 10:03

א+א-

חברת אנלייט אנרגיה מדווחת היום כי חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עם יזמים מקומיים בספרד לפיתוח מקבצים של פרויקטי אנרגית רוח ואנרגיה סולארית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ולהערכת החברה ההספק הפוטנציאלי המצרפי שלהם יגיע לכ- 300-600 מגה-וואט. הפרויקטים ממוקמים בסמיכות לפרויקט Gecama אותו מקדמת החברה בספרד.

 

הפרויקטים נמצאים בשלב מקדמי ובחברה מבהירים כי בשלב זה אין ודאות לגבי היקף התממשותם. קידומם של הפרויקטים כפוף להשלמת בדיקות היתכנות של החברה וכן להשלמת הליכי פיתוח. החברה מעריכה שהפרויקטים שיתממשו מתוך הצבר יבשילו בהדרגה באופן חלקי או מלא על פני תקופה של שנתיים-חמש שנים.

 

בהתאם להסכמי שיתוף הפעולה, החברה ושותפיה המקומיים יממנו במשותף את עלויות הפיתוח של הפרויקטים לפי מפתח שהוסכם ביניהם ובסכומים שאינם מהותיים לחברה בשלב הפיתוח. כחלק ממהלך הפיתוח, החברה תעמיד ערבויות בסך של 40 אלף אירו למגהוואט, לשם חתימה על הסכמי חיבור לרשת עם חברת ההולכה וניהול המערכת ולטובת שמירת ההספק הנדרש לחיבור לרשת, והכל כתלות בקצב והיקף הפרויקטים שיבשילו לכדי חתימת הסכמי חיבור. הערבויות תושבנה במקרים מסוימים בהם לא יתאפשר חיבור מסיבות שאינן תלויות ביזמי הפרויקט.

 

עם השלמת הפיתוח של כל פרויקט תרכוש החברה את זכויותיהם של שותפיה המקומיים בפרויקט, בתמורה שתחושב בהתאם לסכומים שנקבעו על פי מפתח לכל מגה-וואט הספק שיתממש. המהלך הינו חלק מאסטרטגיית החברה למנף את יכולות הליבה שלה ויתרונותיה היחסיים בייזום פרויקטי אנרגיה מתחדשת בשוק הישראלי והבינלאומי, משלבי הפיתוח הראשוניים, ועל ידי כך להשיג תשואות גבוהות יותר מאשר שחקנים בעלי פרופיל השקעה פיננסי.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה