דור אלון השלימה את רכישת זכויות השותף בתחנת הכוח בקרית גת

כל התנאים המתלים לעסקה התקיימו; בעקבות השלמת העסקה, דור אלון מחזיקה באמצעות תאגידים בשליטתה, במלוא הזכויות בשותפות ובפרויקט

חדשות ספונסר 04/07/2019 14:43

א+א-

חברת דור אלון מדווחת היום כי התקיימו כל התנאים לעסקת רישת מלוא אחזקות השותף (45%) בשותפות אלון מרכזי אנרגיה. השותפות עוסקת בפרויקט הקמת תחנת הכוח בקרית גת. התחנה בהספק של 73 מגה-ואט,  מצויה כבר בהליכי חישמול וצפויה להתחיל בהפעלה מסחרית כבר ברבעון הבא. סך התמורה שתשלם דור אלון לשותפיה על מניותיהם הינו כ-76 מיליון ש"ח.

 

בין היתר התקבל אישור המלווים שהעמידו אשראי לצורך הקמת ותפעול הפרויקט. בעקבות השלמת העסקה מחזיקה החברה באמצעות תאגידים בשליטתה במלוא הזכויות בשותפות ובפרויקט.

 

יצוין כי כתנאי לקבלת אישור המלווים תוקנו הסכמי המימון באופן שבו החברה נטלה על עצמה את כל החובות וההתחייבויות של השותף ושל הגופים הקשורים לו כלפי המלווים והשותפות גם ביחס למועדים שקדמו להשלמת העסקה.

 

חלקה של החברה בהתחייבויות הבעלים כלפי המלווים והשותפות, אשר עמד עד השלמת העסקה על 55%, תוקן כך שחלקה של החברה לאחר השלמת העסקה הוא 100% מכלל ההתחייבויות.

 

תחנת הכוח בקרית גת מוקמת על שטח של מפעל סוגת וכן בסמוך לו והיא משמשת לייצור חשמל וקיטור באמצעות גז טבעי בהספק כולל של עד 124 מגה ואט. החברה התקשרה בהסכם מימון ובהסכם הזרמת הון והשלימה הסכמים עם קבלן הקמה וקבלן תפעול לפרויקט.

 

תחנת הכוח בהספק של 73 מגה-ואט, אמורה לייצר לחברה שבשליטת איש העסקים, מוטי בן משה, EBITDA בהיקף של כ-62 עד 65 מיליון ש"ח לשנה, בממוצע  על פי הסכם הגז הנוכחי.

 

זכויות השותף בשותפות יועברו לרוכשת עם ביצוע פרסום ברשומות של העברתן של מלוא זכויות השותף בשותפות לרוכשת ורישום ההעברה ברשם השותפויות. לרוכשת זכות לבטל את ההסכם אם תוך 6 חודשים ממועד ההשלמה, לא תסתיים השלמת הרישום של זכויות השותף בשותפות על שם הרוכשת, כאשר הן נקיות וחופשיות. להבטחת השלמת הרישום נרשם שעבוד על זכויות השותף בשותפות אשר יוסר עם השלמת הרישום כאמור.

 

בהסכם הרכישה נקבע, בין היתר, סעיף שיפוי במסגרתו התחייבו השותף וגופים הקשורים לו לשפות את החברה על נזקים שיגרמו לחברה או לרוכשת בקשר עם כל הפרה של איזו מההתחייבויות או החובות או המצגים שניתנו על ידי השותף וגופים הקשורים לו על פי הסכמי מימון בגין התקופה שעד למועד ההשלמה.

 

יו"ר דור אלון, ישראל יניב, מעריך כי על בסיס הסכם הגז הטבעי הקיים, צפוייה תחנת הכוח שהוקמה בצמוד למפעל סוגת בקרית גת, לייצר לדור אלון EBITDA בהיקף של כ-62 עד 65 מיליון ש"ח לשנה, בממוצע. הגורמים הממנים את פרויקט הקמת התחנה אישרו את העסקה.

 

מנכ"ל דור אלון, עמית זאב, מציין, כי עוד קודם להשלמת העסקה, הצליחה החברה לשווק את כל הספק הייצור שלה לצדדים שלישיים, תוך אופטימיזציה של רווחיות התחנה והפחתת סיכוני ההפעלה.

 

במקביל להרחבת הפעילות העסקית בתחום ייצור החשמל, שתהווה פעילות משמעותיות בדור אלון בשנים הבאות, החברה ממשיכה בפיתוח הנדל"ן שברשותה. לדור אלון נדל"ן מניב ובתהליכי בניה בהיקף של יותר מ-150,000 מ"ר והחברה ממשיכה במימוש הפוטנציאל הנדל"ני בצמוד למתחמי התדלוק שהיא מפעילה ברחבי ישראל, כמו גם מחוצה להם. כך, הגדילה דור אלון את חלקה בהון המניות של פרוייקט הנדל"ן אלוני ים שבדרום אזור התעשייה של הרצליה פיתוח, לפרויקט היתר בניה להיקף של למעלה מ 110 אלף מ"ר שטחי משרדים מסחר וחניות, והחברה בוחנת אפשרות לתוספת זכויות משמעותית במקרקעין.

 

דור אלון, הנסחרת בבורסה של ת"א בשווי של יותר מ- 902.65 מיליון ש"ח (נכון ליום 2.7.19),   מפעילה 211 מתחמי תדלוק בכל רחבי הארץ, 173 חנויות נוחות וסופרמרקטים הפועלים תחת המותג אלונית, 46 סניפים ברשת am:pm. חברת הבת דור גז מספקת גפ"מ (גז בישול) וגז טבעי ליותר מ-120,000 לקוחות ביתיים ומפעלי תעשייה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה