אופקטרא חושפת פרטים על עסקת המיזוג עם היי פארמה

שמוליק לוי, מנכ"ל אופקטרא:"לאחר המיזוג, המיצוב העסקי העתידי המצופה מהיי פארמהמהוא להיות בשורה הראשונה של חברות הקנאביס הרפואי הנסחרות בחו"ל"

חדשות ספונסר 01/07/2019 12:24

א+א-

בשבוע שעבר דיווחה חברת אופקטרא הציבורית כי דירקטוריון החברה אישר את הסכם המיזוג עם היי פארמה, והיום מוסרת החברה פרטים נוספים ומפורטים לגבי העסקה. על פי המידע במועד הדו"ח, היי פארמה מחזיקה כיום ב-4 אישורים זמניים לריבוי, גידול (IMC-GAP), ייצור (IMC-GMP), הפצה ושיווק (IMC-GDP) של קנאביס רפואי.

 

להיי פארמה זכויות לגבי 12 קווים (זנים) של צמח הקנאביס. מדובר בזנים אשר יובאו לישראל ע"פ כל הדרישות הרגולטוריות ונרשמו כנדרש. החברה החלה בעבודות ונמצאת בהליך של הקמת מתקן לגידול וריבוי קנאביס רפואי. על פי היי פארמה הצפי לסיום הקמת מתקן הגידול הינו תוך שנה. מתקן זה ממוקם בשטחי קיבוץ רמות מנשה, ובאפשרות היי פארמה להגדיל את מתקן הגידול עד לכ-200 דונם.  מתקן הגידול יתפרס בשלב הראשוני על שטח של כ - 5 דונם כאשר לפחות 2 דונם מתוכו ישמשו לגידול Indoor.

 

בנוסף, החברה מעוניינת להקים מפעל למיצוי שמנים ואריזת קנאביס , וזאת לאחר שיתקבלו כל האישורים האחרונים, אשר יוקם בשטחי הקיבוץ ובסמוך לחוות הגידול והריבוי. המפעל אשר צפוי להיבנות על שטח של עד כ- 1,250 מ"ר נבנה במקום מפעל ישן על קרקע אשר מוגדרת לתעשייה. להערכת היי פארמה למפעל הממוקם בסמוך למתקן הגידול יתרונות רבים הבאים לידי ביטוי ביעילות תפעולית ושליטה על כל מערך הייצור, יתרון רגולטורי, חיסכון בעלויות  ושמירה על אבטחת איכות בסטנדרטים הגבוהים ביותר כיוון שהתוצרת אינה משונעת מאתר א’ לאתר ב’. היי פארמה מעריכה כי השלמת בינוי המפעל צפויה להיות עד המחצית השנייה של שנת 2020 בהתאם לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות.

 

קיבוץ רמות מנשה, אחד מבעלי המניות בחברה, הקנה להיי פארמה זכות שימוש בכל הקרקע אשר עליה מוקם המפעל, מתקן הגידול והתשתיות הנדרשות וזאת ללא עלות, דבר שיחסוך כסף רב להיי פארמה לאורך כ- 25 שנים. בנוסף, תשתיות הקיבוץ - חשמל, מים, כבישים ושבילי גישה וכו’ מאפשרות הקמה מהירה ויעילה של המפעל ומתקן הגידול והן את תפעולם המלא בהמשך.

 

בהיי פארמה היו עד היום מספר השקעות. בחודש אפריל 2019 נחתם הסכם השקעה בהיי פארמה במסגרתו גויס סך כולל של כ-11 מיליון ש"ח המשקף שווי של 1,748 ש"ח למניה אחת של היי פארמה. בנוסף קיבלו המשקיעים כתבי Warrants הניתנים להמרה למניות רגילות היי פארמה. כתבי ה - Warrants הינם בעלי תוספת מימוש של בין כ-1,748 ש"ח לכ-3,496 ש"ח למניה.

 

בסמוך להסכם החברה עם היי פארמה, צד ג’ ביצע השקעה בהיי פארמה בסך כולל של כ-2 מיליון ש"ח. השקעה זו משקפת שווי של 2,000 ש"ח למניה של היי פארמה. אופקטרא משקיעה סך של 7.25 מ’ שקלים בהיי פארמה.

 

את עסקת המיזוג מבצעות אופקטרא והיי פארמה בשני שלבים. השלב הראשון הוא שלב  עסקת השקעה. שלב זה כולל עסקת השקעה בהיי פארמה בסך של כ- 7.25 מיליון ש"ח המקנה שיעור של כ-18% בהון המניות של היי פארמה, לא בדילול מלא. השקעה זו במחיר של 1,748 ש"ח למניה זהה למחיר מניה של משקיעי חודש אפריל 2019 ונמוך בכ-% 14.4 משווי עסקה אחרונה. בנוסף קיבלה החברה כתבי Warrants הניתנים להמרה למניות הי פארמה בשיעור של 20% מכמות המניות שלה בהיי פארמה ובעלות תוספת מימוש של כ- 2,400 ש"ח לכל כתב Warrants.

 

השלב השני הוא שלב עסקת המיזוג. השלמת המיזוג, עשויה להסתיים בחודשים הקרובים לאחר שיתקבל אישור האסיפה הכללית של החברה למיזוג ואישור היק"ר כמפורט להלן. באופקטרא מדגישים כי גם כשיתקבל אישור האסיפה הכללית ואישור היק"ר למיזוג, לדירקטוריון החברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט, ללא קשר לעמידת היי פארמה בתנאים המתלים, על השלמת המיזוג וזאת גם אם טרם הושלם גיוס ההון על ידי היי פארמה או בטרם הקמת המפעל והחממות.

 

שמוליק לוי, מנכ"ל אופקטרא אמר בתגובה: "אנו שמחים לקדם את עסקת היי פארמה שמייצרת ערך לבעלי המניות שלנו ושל היי פארמה. להיי פארמה ישנם 4 רישיונות, 12 זני צמחי קנאביס המתאימים לדרישות הרגולטוריות ושותפות עם קיבוץ עם שטח משמעותי המיועד למפעל לקנאביס רפואי בהיקף של 1,250 מ"ר והיקף גידול של כ-5 דונם בשלב הראשון שחלקו יהיה ב- indoor וזאת מתוך 200 דונם בסה״כ שהועמדו לטובת החברה.

 

במהלך החודשים האחרונים, לקראת העסקה, גייסנו הון משמעותי ועם השלמת העסקה צפוי להיכנס כסף נוסף שיבטיח את הפיכתה של היי פארמה לחברה גדולה. בנוסף, היי פארמה השלימה מצידה גיוס הון וכעת מגבשת את הצוות הניהולי הבינלאומי שיהפוך אותה לחברה בסדר גודל בינלאומי. לאחר המיזוג, המיצוב העסקי העתידי המצופה מהיי פארמה, הוא להיות בשורה הראשונה של חברות הקנאביס הרפואי הנסחרות בחו"ל וזאת לאור ניסיונם העסקי הרב של המשקיעים החדשים וניסיונם הגלובלי .

 

אופקטרא מדווחת גם על הנתונים העיקריים מהדוחות הכספיים של אופקטרא. יתרת הרכוש השוטף של היי - פארמה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של 417 אלפי ש"ח. יתרת הרכוש הלא שוטף של היי - פארמה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה לסך של 9,108 אלפי ש"ח, עיקרו מזכות שימוש במקרקעין ורכוש קבוע המיוחסים להקמת מתקן לגידול קנאביס. יתרת ההתחייבויות השוטפות של היי - פארמה הסתכמה ב-4,652 אלפי ש"ח, עיקרן מהלוואה נושאת זכות המרה למניות בסך של כ-4 מיליון ₪ שנפרעה במלואה לאחר תאריך המאזן.

 

יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכמה ב-1.1 מיליון ש"ח, יתרה זו מהווה מס נדחה. וההון עצמי של החברה הסתכם ב-3.75 מיליון ש"ח.

 

בתקופה האמורה הסתכם ההפסד לפני מס לסך של 3.24 מיליון ש"ח. וההפסד הנקי  בתקופה האמורה הסתכם לסך של 2.5 מיליון ש"ח

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה