חדשות שוק ההון

אפריקה השקעות מוכרת זכויותיה בישראל קנדה תמורת 182 מיליון ש”ח

היום התקשרה החברה עם קרן קיסטון ריט בהסכם מכר

מערכת ספונסר 26/06/2019 18:30

א+א- 2

בהמשך לדוחות קודמים שפרסמה החברה, בנוגע להצעתה של קיסטון ריט, לרכישת מלוא אחזקות החברה וזכויותיה בחברת ישראל קנדה וחברות הבת שלה, מודיעה אפריקה השקעות כי היום התקשרה בהסכם המכר עם הקרן.

כאמור בדוחות הקודמים ובהסכם המכר, בתמורה לזכויות תשלם הקרן לחברה סך של כ - 182.4 מיליוני ש"ח. התמורה תישא ריבית בשיעור שנתי של 4%.

הקרן תהא רשאית להעביר חלק מסוים מזכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם המכר לידי כלל חברה לביטוח, ו/או הפניקס חברה לביטוח, ו/או שיכון ובינוי, ובלבד שהדבר לא יגרע מאחריות הקרן לכל התחייבויותיה על פי הסכם המכר.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים של חברות הבת של ישראל קנדה, אישור הזכיינים של הכבישים נשוא פעילותן של חברות אלה, אישור גופים מממנים וכיו"ב.

אם וככל שתושלם העסקה נשוא הסכם המכר, צפויה אפריקה השקעות לרשום בגינה במועד מכירת הזכויות בחברות, רווח בסך מוערך של כ- 103 מיליוני ש"ח. יצוין כי הרווח שתרשום החברה במועד המכירה יקבע בהתאם ליתרת השקעתה של החברה בחברות לאותו המועד.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  אם רק היה לבעלי האגח סבלנות|6|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חדש1234 26/06/2019 20:27

 2. 2
  לא ידעתי על הנכס הזה באפריקה

  זכרתי שיש מעט נכסים מחוץ לבנות הציבוריות וכביש 6. זכרתי שזה עשרות מיליונים. מסתבר ששוים הרבה יותר. ברכות לאגח. המניות לא יקבלו כלום
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 26/06/2019 19:48