חדשות שוק ההון

מידרוג מעלה את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק הבינלאומי

כיוון ההתפתחות של הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית שונה מחיובי ליציב. כנגזר, דירוגי הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק עלו

מערכת ספונסר 26/06/2019 17:18

א+א-

מידרוג מעלה את הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של הבנק הבינלאומי מ- aa3.il ל-aa2.il. כיוון ההתפתחות של הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית שונה מחיובי ליציב. כנגזר, דירוגי הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק עלו מ - Aa1.il ל-Aaa.il והם ממשיכים לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, של 2 רמות דירוג (נוטשים) ביחס להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית.

דירוגי החובות הנחותים וההיברידיים עלו כדלקמן: כתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני תחתון) מ-Aa2.il ל-Aa1.il ושטרי הון הנדחים (הון משני עליון) מ-(hyb(Aa3.il ל-(Aa2.il) .דירוגים אלה מגלמים את הנחיתות המבנית של חובות אלו ביחס לחוב הבכיר של הבנק, את מדרג הבכירות בין החובות הנחותים עצמם וכן את השפעת מנגנוני ספיגת ההפסדים. כמו כן, דירוג חובות נחותים אלה מגלם אף הוא הנחה לתמיכת המדינה.

כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג P-1.il לפיקדונות לזמן קצר. אופק הדירוג של כל ההתחייבויות שונה מחיובי ליציב.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה