לאומי: נחתם הסכם עם העובדים לתוכנית התייעלות ומעבר למשרדים בלוד

הדירקטוריון אישר תכנית פרישה מרצון ל-250 עובדים; העובדים יקבלו קידום שכר שנתי בשיעור ממוצע של 3.5%

חדשות ספונסר 25/06/2019 15:38

א+א-

בנק לאומי מדווח היום כי הבנק ועובדיו הגיעו להסכמות לגבי הסכם קיבוצי מיוחד לשנים 2019-2022 שאושרו על ידי דירקטוריון הבנק ועל ידי מועצת העובדים. חתימת ההסכם מגיעה על רקע כוונת הבנק להתייעל ב-700 משרות עד סוף 2020. לשם כך אישר הדירקטוריון תכנית פרישה מרצון ל-250 עובדים.

 

עוד אישר הדירקטוריון, כחלק ממהלכי ההתייעלות, לרכז את יחידות המטה של הבנק הפועלות במספר מקומות באיזור תל אביב, לאתר מרכזי אחד בלוד המשמש היום את היחידות הטכנולוגיות של הבנק.

 

על פי ההסכם הקיבוצי, בשנים 2019-2022 יקבלו העובדים קידום שכר שנתי בשיעור ממוצע של 3.5%, ומענק קידום שכר חד פעמי לכבוד תכנית ההתייעלות בשיעור של 2% שינתנו בשתי פעימות, אחת במהלך 2019 והשנייה בשנה הבאה. השכר החודשי המינימלי להפרשות יעודכן ל-6,200 ₪ וייכלל רכיב נוסף בשכר להפרשות לפנסיה לעובדים קבועים. כמו כן הושגו הבנות הנוגעות לשעות נוספות ותשלומים נלווים.

 

להערכת הבנק, ההסכם הקיבוצי יביא לגידול חד פעמי בהתחייבויות הבנק בסך של כ-400 מיליון ₪ לפני מס (250 מיליון אחרי מס), וגידול בהוצאות השכר בשנת 2019 של כ-100 מיליון ₪. מענק החתימה החד פעמי אחראי ל-60 מיליון ₪ מהסכום האמור.

 

במסגרת תכנית הפרישה מרצון, יתאפשר ל-250 עובדים לפרוש עד תום 2019 בהסדר פנסיה מוקדמת עד לגיל הפרישה, לזכאים לפנסיה תקציבית מהבנק, או פיצויים מוגדלים בשיעור של כ-260% (בכפוף לפרמטרים שהוגדרו בתכנית). העלות הכוללת של התכנית מוערכת על ידי הבנק בכ-200 מיליון ₪ לפני מס. עלות ההתייעלות מהווה הפסד אקטוארי ותיזקף לרווח כולל אחר. הבנק מעריך שהשפעת תכנית ההתייעלות על הלימות ההון לא תהיה מהותית.

 

בבנק לאומי מבהירים כי ההיקף בפועל של תכנית ההתייעלות תלוי בין היתר בהירתמות עובדים להיענות להצעות הפרישה בהתאם לתנאי התכנית, ולמאפיינים אקטוארים של העובדים שיצטרפו לתכנית. לפיכך, התוצאות בפועל של תכנית ההתייעלות עשויות להיות שונות מהותית ביחס לנתונים המפורטים. כמו כן, בשלב זה אין וודאות לגבי מועדי הביצוע, קצב הביצוע ועלויות ההקמה והמעבר של יחידות המטה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה