רציו מוכרת 10% מרישיון ”רועי” ליוניבין

בתמורה לזכויות הנרכשות תשלם יוניבין לרציו סכום של 1.6 מיליון דולר; מחצית מהתשלום תועבר רק אם וכאשר תוכרז תגלית מסחרית בשטח הרישיון

חדשות ספונסר 18/06/2019 11:21

א+א-

שותפות רציו מדווחת היום כי התקשרה בהסכם עם חברת יוניבין קפיטל ישראל בע"מ, בשליטת מר סעיד סרסור, איש עסקים, אזרח ישראלי ותושב אנגליה, לפיו תעביר השותפות לרוכשת זכויות השתתפות בשיעור של 10% ( מתוך 100% ) ברישיון 399 - "רועי".

 

בתמורה לזכויות הנרכשות תשלם יוניבין לרציו סכום של 1.6 מיליון דולר עבור הוצאות בהן נשאה השותפות עד ה-1.5.2019, הקשורות לזכויות הנרכשות. מחצית מהסכום תשולם במועד השלמת העסקה והמחצית השניה בתוך 14 ימים ממועד הכרזת תגלית מסחרית בשטח הרישיון, במידה ותהיה כזו.

 

בנוסף, במועד השלמת העסקה, תשלם יוניבין החזר בגין ההוצאות שתוציא השותפות בתקופה שאחרי 1.5.2019 ועד מועד השלמת העסקה. לצורך הבטחת תשלום חלקה של הרוכשת בהוצאות הקידוח בשטח הרישיון, תפקיד הרוכשת את הסכום האמור בנאמנות. במועד השלמת העסקה, הנאמן ישתמש בכסף לכיסוי הוצאות הקידוח בגין הזכויות הנרכשות. בנוסף לכך, להבטחת התשלום והפקדת סכום הוצאות הקידוח, תעמיד הרוכשת ערבות בנקאית בסך של 800 אלף דולר לטובת השותפות.

 

הזכויות הנרכשות תועברנה לרוכשת בכפוף לזכויות התמלוגים הקיימות של איתן אייזנברג, חברה פרטית בבעלות ושליטה של מר איתן אייזנברג, המשמש כגיאולוג של השותפות ורציו חיפושי נפט בע"מ שהיא השותף הכללי בשותפות, בשיעור כולל של 6% ו-3% לכל אחד.

 

השותפים ברישיון נכון למועד זה הם שותפות רציו שמחזיקה ב-70%, אדיסון -20% והזדמנות ישראלית – 10%. לאחר העברת הזכויות, במידה והעסקה תצא לפועל, ישתנה שיעור האחזקות כך שרציו תחזיק 35%, דלק קידוחים תחזיק ב-24.99%, אדיסון 10%, הזדמנות ישראלית 10% והרוכשת 10%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה